Zaanstad maakt lokaal actieplan tegen huiselijk geweld

20 oktober 2020

Zaanstad komt, in navolging op het regionale actieplan voor Zaanstreek-Waterland, met een lokaal actieplan ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Het plan …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Vragen aan minister van VWS over inning eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

20 oktober 2020

Afgelopen maanden ontving de ombudsman diverse klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Ouderenbond vreest toename eenzaamheid

14 oktober 2020

Ouderenbond ANBO vreest dat de eenzaamheid onder ouderen verder zal toenemen, nu het kabinet weer harder ingrijpt om het coronavirus …

Wmo

Lees meer

Huizenbezitters: meer geld voor Wmo en jeugdzorg

9 oktober 2020

De Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor de Wmo en de jeugdzorg. Nu dreigt door …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Gemeenten erg afhankelijk van rijksfinanciering

7 oktober 2020

Lokale overheden als provincies en gemeenten zijn de laatste jaren afhankelijker geworden van financiering vanuit het Rijk. Volgens het Centraal …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

ActiZ: coronacrisis noopt tot fundamentele hervorming ouderenzorg

5 oktober 2020

De toekomst van de ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar, stelt ActiZ, de branchevereniging van …

Wmo

Lees meer

Staatssecretaris Blokhuis van VWS neemt de jeugdportefeuille over

25 september 2020

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Kinderen met zorgbehoeften ontevreden over passend onderwijs

24 september 2020

In het passend onderwijs lopen kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften vaker tegen problemen aan dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg

22 september 2020

Als mensen in de toekomst hulp nodig hebben in het huishouden vanwege een slechtere gezondheid, wil de helft die graag …

Wmo

Lees meer

Ombudsman: toegang van burgers tot zorg nog niet goed geregeld

17 september 2020

Burgers hebben nog altijd moeite om de juiste ingang van het zorgstelsel te vinden en de goede hulp te krijgen. …

Wmo

Lees meer

‘Kabinetsplannen voor huursector zijn onvoldoende’

16 september 2020

De plannen van het kabinet voor de huursector zijn niet genoeg om de wooncrisis op te heffen...

Wmo

Lees meer

Rijksbegroting VWS 2021 – effecten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

15 september 2020

Vandaag is de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2021 bekendgemaakt. De komende periode gaat het kabinet door met het beheersen van …

Wmo

Lees meer