Schulinck.nl compleet vernieuwd

4 december 2019

Na 11 maanden van intensieve voorbereiding is de vernieuwde Schulinck.nl afgelopen maandag succesvol gelanceerd. We hebben een compleet nieuwe website …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Rijk en gemeenten samen tegen overlastgevende asielzoekers

4 december 2019

Rijk en gemeenten zijn samen aan zet om overlast door asielzoekers tegen te gaan. Dat is nodig om het draagvlak …

Inburgering

Lees meer

Te weinig begeleiding voor asielzoeker bij verhuizing

2 december 2019

Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen onvoldoende begeleiding als zij vanuit de opvang naar een eigen woning verhuizen. Bij vier op …

Inburgering

Lees meer

Gemeenten eisen extra geld voor inburgering

29 november 2019

Gemeenten eisen meer geld van het Rijk als zij migranten moeten helpen met inburgeren. Krijgen ze dat niet, dan weigeren …

Inburgering

Lees meer

Amper verblijfsvergunning bij ‘schrijnendheid’

28 november 2019

Van de optie om in schrijnende situaties een kansarme asielzoeker toch een verblijfsvergunning te verlenen, is sinds de invoering in mei slechts …

Inburgering

Lees meer

Nieuwe Wet inburgering: internetconsultatie

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie kwamen er. Het wetsvoorstel is met terughoudendheid en zelfs met scepsis ontvangen. Het bevat ook onderdelen die juridisch gezien niet door de beugel kunnen en die daarom – zeer terecht – op weerstand stuiten.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Brief Minister Koolmees aan VNG veranderopgave inburgering

12 augustus 2019

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een kopie toegezonden van een brief die hij de VNG heeft gestuurd. De brief van de Minister gaat over hoe hij het verdere proces voor de bespreking van de financiële raming van het nieuwe inburgeringsstelsel voor zich ziet.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Meer kans op verblijfsvergunning bedreigd kind

30 juli 2019

Buitenlandse kinderen waar de Kinderbescherming zich mee bezighoudt, krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor vreemdelingen die beschermd moeten worden omdat zij getuige waren voor de autoriteiten.

Inburgering, Jeugd

Lees meer

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

22 juli 2019

In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Sturen op snelheid en tijdigheid in asielprocedure door wachttijden te bekorten

4 juni 2019

De sleutel voor het versnellen van asielprocedures ligt in de uitvoering; er moet tastbaar worden gestuurd op snelheid en tijdigheid door de wachttijden te verkorten. De duur van verblijf van vreemdelingen is niet meer in te perken door wet en beleid verder aan te scherpen. Complexe zaken moeten in een vroeg stadium worden opgepakt. Uit internationaal onderzoek blijkt verder dat het Nederlandse asielbeleid en de asielpraktijk fatsoenlijk op orde is. Het gebruik van discretionaire bevoegdheden en pardonregelingen werkt averechts op de vertrekbereidheid van vreemdelingen. Ook moet de rechtsbijstand bij de eerste asielaanvraag gehandhaafd worden. Dat is een aantal conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen. Het rapport is vanochtend aangeboden aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). 

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

‘Snel verder praten over inburgeringsplannen’

23 mei 2019

Vluchtelingenwerk Nederland wil dat gemeenten en minister Wouter Koolmees snel weer gaan praten over het nieuwe inburgeringsbeleid. "We kunnen niet langer wachten op het nieuwe beleid. Inburgering is essentieel voor de integratie van vluchtelingen", aldus Vluchtelingenwerk.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer