Minister: Inwerkingtreding nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 definitief

29 april 2021

"Met deze brief wil ik derhalve bevestigen dat het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 januari 2022 in werking zal treden en …

Inburgering

Lees meer

Verbetering opvang minderjarige vreemdelingen stokt

28 april 2021

Er wordt wel geprobeerd om te leren van tekortkomingen bij de opvang van minderjarigen die zonder ouders naar Nederland komen, …

Inburgering

Lees meer

Kennisbanken van Wolters Kluwer Schulinck uitgebreid met een dossierfunctie

15 april 2021

Onlangs zijn de Schulinck kennisbanken uitgebreid met een kennisdossier functionaliteit. Kennisdossiers maken het mogelijk om informatie van alle verschillende Schulinck …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Arbeidsparticipatie statushouders stagneert

15 april 2021

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben ontvangen, had 43 procent medio 2020 een baan. De arbeidsparticipatie nam …

Inburgering

Lees meer

Komend halfjaar woningen nodig voor 11.000 vergunninghouders

29 maart 2021

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft bekend gemaakt dat in de tweede helft van dit jaar 11.000 vergunninghouders een woonruimte moeten krijgen. …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer

Inburgering is geen bijzaak. Advies over marktwerking en de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs

25 maart 2021

De kwaliteit van het inburgeringsonderwijs moet beter geborgd worden, met toezicht van de onderwijsinspectie. Dat is de belangrijkste aanbeveling die …

Inburgering

Lees meer

Wijzigingen hoofdstuk 4 concept Besluit inburgering

22 maart 2021

Het ministerie van SZW heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in hoofdstuk 4 van het concept Besluit inburgering. Hoofdstuk 4 van het …

Inburgering

Lees meer

Inburgeringsexamens kunnen weer van start gaan

15 maart 2021

Mensen die opgaan voor een inburgeringsexamen of een staatsexamen voor anderstaligen, kunnen daar vanaf volgende week weer voor terecht bij …

Inburgering

Lees meer

Ontwikkelingen over asielopvang, huisvesting en inburgering

16 februari 2021

Gemeenten zien uitdagingen op het gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering. Vooral de huisvestingsopgave is fors en vraagt om een …

Inburgering

Lees meer

Interview met mr. Erik Boersma, hoofdredacteur Schulinck Participatiewet, Inburgering en Schuldhulpverlening

15 februari 2021

Wat houdt je functie in? In deze rol ben ik eindverantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van de producten in de …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening

Lees meer

Begeleid de ‘ondertussen-groep’ in geest van nieuwe Wet inburgering’

15 februari 2021

Naar aanleiding van het uitstel van de Wet inburgering hebben het ministerie van SZW en de VNG nieuwe afspraken gemaakt …

Inburgering

Lees meer

Wet inburgering 2021 gepubliceerd in het Staatsblad

4 februari 2021

De Wet inburgering 2021 is op 2 februari gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt naar verwachting in 2022 in werking. …

Inburgering

Lees meer