Nieuw geldplan geeft statushouders inzicht in het complexe systeem

16 november 2020

De regels en regelingen in Nederland zijn complex, zeker voor statushouders. Wie fouten maakt bij het gebruik van regelingen, kan …

Inburgering

Lees meer

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

16 november 2020

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen …

Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Grote steden hekelen uitstel inburgeringswet

13 november 2020

De vier grote gemeenten hekelen het uitstel van de invoering van de Wet inburgering met een half jaar. De gemeenten …

Inburgering

Lees meer

Invoering nieuwe Wet inburgering schuift door

12 november 2020

De nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  bekendgemaakt in een brief aan …

Inburgering

Lees meer

Intensieve begeleiding van statushouders werkt

10 november 2020

Gemeenten die statushouders vanaf de start goed leren kennen en klantmanagers inzetten met een lagere caseload, begeleiden statushouders vaker richting …

Inburgering

Lees meer

Snel 12.400 woonplekken erbij voor kwetsbare groepen

9 november 2020

In 2020 en 2021 moet de bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen versneld van start gaan. Minister Ollongren van …

Participatiewet, Inburgering, Wmo

Lees meer

27.000 statushouders moeten volgend jaar een woning krijgen

2 november 2020

27.000 statushouders moeten volgend jaar een woning krijgen. Maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te …

Inburgering

Lees meer

Rijksbreed meer inzet nodig voor integrale aanpak integratie statushouders

27 oktober 2020

Het leren van de taal, het vinden van werk, meedoen in de samenleving. De juiste start in Nederland is een …

Inburgering

Lees meer

Financiële steun gemeenten voor aanpak overlast asielzoekers

20 oktober 2020

Tien gemeenten krijgen financiële ondersteuning van het Rijk om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de …

Inburgering

Lees meer

Internetconsultatie wet afschaffing dwangsommen vreemdelingenzaken

19 oktober 2020

Een wet om dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent af te schaffen is op donderdag 15 oktober in consultatie gegaan. Het voorstel …

Inburgering

Lees meer

Nieuwkomers in Nederland hebben moeite om aan het werk te komen

15 oktober 2020

Veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben nog steeds moeite om in Nederland aan het werk te komen. En dit …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Gemeenten erg afhankelijk van rijksfinanciering

7 oktober 2020

Lokale overheden als provincies en gemeenten zijn de laatste jaren afhankelijker geworden van financiering vanuit het Rijk. Volgens het Centraal …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer