Wijziging inburgeringsregelgeving per 1 oktober 2020

17 september 2020

Met ingang van 1 oktober 2020 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de inburgeringsregelgeving. Dit schrijft de minister van SZW in …

Inburgering

Lees meer

Rijksbegroting 2021 – effecten op het gebied van Participatiewet, Schuldhulpverlening en Inburgering

15 september 2020

Vandaag is de begroting 2021 bekendgemaakt. De belangrijkste punten op het gebied van de Participatiewet, Schuldhulpverlening en Inburgering zijn: Participatiewet …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening

Lees meer

Kansarme asielzoekers naar een aparte, sobere opvang

15 september 2020

Nieuwe asielzoekers die uit veilige landen komen en daardoor amper kans maken op een verblijfsvergunning, gaan vanaf nu naar een …

Inburgering

Lees meer

Advies: Vereenvoudig wet- en regelgeving en meer oog voor uitvoerbaarheid

14 september 2020

Om uitvoeringsinstanties in staat te stellen burgers goed te (blijven) bedienen, moet onder meer bestaande complexe wet- en regelgeving worden …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Nieuwe wet inburgering

6 juli 2020

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor …

Inburgering

Lees meer

Doorzoekingen in onderzoek naar fraude door taalscholen

29 juni 2020

De Recherche Inspectie SZW heeft op 25 juni vijf woningen en twee bedrijfspanden doorzocht in Rotterdam, Breda, Heerlen, Barendrecht, Roosendaal …

Inburgering

Lees meer

Roc’s: inburgeringsonderwijs dreigt te verdwijnen

9 juni 2020

De lessen voor mensen die moeten inburgeren in Nederland dreigen te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen de regionale opleidingencentra (roc's) en de …

Inburgering

Lees meer

Kabinet wil vanaf 1 juli 2021 nieuw inburgeringsstelsel

2 juni 2020

Het kabinet wil dat het nieuwe inburgeringsstelsel er zo snel mogelijk komt. Als de Kamer het wetsvoorstel snel genoeg behandelt, kan …

Inburgering

Lees meer

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

30 april 2020

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt …

Inburgering

Lees meer

Akkoord SZW en VNG: extra budget invoering nieuw inburgeringsstelsel

28 april 2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben afspraken gemaakt over de financiële …

Inburgering

Lees meer

Komend half jaar huizen nodig voor 6500 statushouders

17 april 2020

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6500 …

Inburgering

Lees meer

Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering vanwege coronamaatregelen

14 april 2020

De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot …

Inburgering

Lees meer