Kansrijke asielzoeker moet eerder aan werk

18 november 2019

Asielzoekers die nog wachten op hun verblijfsvergunning maar hoogstwaarschijnlijk asiel krijgen in Nederland moeten eerder aan het werk, vinden regeringspartijen …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Nieuwe Wet inburgering: internetconsultatie

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie kwamen er. Het wetsvoorstel is met …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Brief Minister Koolmees aan VNG veranderopgave inburgering

12 augustus 2019

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een kopie toegezonden van een brief die hij de VNG heeft gestuurd. De brief van de …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Meer kans op verblijfsvergunning bedreigd kind

30 juli 2019

Buitenlandse kinderen waar de Kinderbescherming zich mee bezighoudt, krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor vreemdelingen die …

Inburgering, Jeugd

Lees meer

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

22 juli 2019

In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Internetconsultatie nieuwe Wet inburgering

29 juni 2019

Het wetsvoorstel nieuwe Wet inburgering ligt ter internetconsulatie. De sluitingsdatum voor reacties op het wetsvoorstel is 7 augustus 2019.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Sturen op snelheid en tijdigheid in asielprocedure door wachttijden te bekorten

4 juni 2019

De sleutel voor het versnellen van asielprocedures ligt in de uitvoering; er moet tastbaar worden gestuurd op snelheid en tijdigheid …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

‘Snel verder praten over inburgeringsplannen’

23 mei 2019

Vluchtelingenwerk Nederland wil dat gemeenten en minister Wouter Koolmees snel weer gaan praten over het nieuwe inburgeringsbeleid. "We kunnen niet …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Geen inburgering, dan geen verblijfsvergunning

26 april 2019

Vreemdelingen die hun inburgeringsexamen niet halen, hebben ook geen recht op een vergunning voor een voortgezet verblijf in Nederland. Dat …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Fors minder asielzoekers krijgen status

25 april 2019

Nederland heeft vorig jaar 4795 mensen asiel of een andere beschermde status toegekend. Het ging vooral om vluchtelingen uit Syrië …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Amsterdam laat statushouders snel doorstromen

17 april 2019

De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Kwetsbaarheid minderjarige vreemdeling

16 april 2019

De zeventienjarige Soufian vlucht zonder ouders vanuit Afghanistan naar Nederland en vraagt hier asiel aan. Hij wordt gehoord door de …

Inburgering, Jeugd

Lees meer