Proeftuin Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

12 november 2020

De VNG nodigt gemeenten uit om deel te nemen aan de proeftuin voor de implementatie van het Wetsvoorstel modernisering elektronisch …

Omgevingsrecht

Lees meer

Snel 12.400 woonplekken erbij voor kwetsbare groepen

12 november 2020

In 2020 en 2021 moet de bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen versneld van start gaan. Minister Ollongren van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Laat uw stem horen over toekomst Europees platteland

12 november 2020

Als eerste stap naar de langetermijnvisie op het Europese platteland is een online consultatie gestart. De Europese Commissie wil hiermee …

Omgevingsrecht

Lees meer

VNG-reactie op het rekenen van tarieven voor BAG en BGT

12 november 2020

Grootverbruikers van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en basisregistratie grootschalige topografie (BGT) betalen volgend jaar mee aan de kosten. Dat …

Omgevingsrecht

Lees meer

Hoe gaat het met woonwagenstandplaatsen in uw gemeente?

12 november 2020

Deze maand start een inventarisatie naar woonwagenstandplaatsenbeleid in gemeenten. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van het aantal standplaatsen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Natuur & Milieu: financiële steunregeling voor woningisolatie

6 november 2020

Natuur & Milieu wil dat de overheid woningeigenaren financieel gaat steunen bij het isoleren van hun woning. Dat moet gebeuren …

Omgevingsrecht

Lees meer

In 10 jaar 240.000 woningen erbij in Noord-Holland en Flevoland

6 november 2020

In Noord-Holland en Flevoland worden de komende tien jaar in totaal 240.000 nieuwe woningen gebouwd. Daarover heeft het kabinet afspraken …

Omgevingsrecht

Lees meer

Overheid had PFAS-regels beter moeten afstemmen

5 november 2020

De overheid had de nieuwe PFAS-regels beter moeten afstemmen met het bedrijfsleven en lokale overheden. Dat is een van de …

Omgevingsrecht

Lees meer

FDF wil op actiedag noodkreet persoonlijk aan koning afleveren

5 november 2020

Farmers Defence Force (FDF) wil op 17 november actievoeren en "persoonlijk" een noodkreet bij koning Willem-Alexander afleveren. Volgens de boerenactiegroep …

Omgevingsrecht

Lees meer

RvS: Grote stappen nodig om doelstellingen Klimaatwet te halen

2 november 2020

De Afdeling advisering van Raad van State (RvS) is van mening dat een "samenhangend en gecoördineerd wetgevingsprogramma" nodig is om …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘CO2-uitstoot met 8,8 procent gedaald in eerste helft van 2020’

2 november 2020

De wereldwijde CO2-uitstoot is in de eerste zes maanden van dit jaar met 8,8 procent gedaald ten opzichte van dezelfde …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Omwonende met inspraak heeft minder last van windmolens’

2 november 2020

Omwonenden van windmolens zeggen minder hinder ervan te ervaren als ze zelf betrokken zijn geweest bij de plaatsing ervan. Als …

Omgevingsrecht

Lees meer