Onderzoek Greenpeace: duurzaam boeren levert winst op

21 januari 2020

Verduurzaming van de landbouw en een forse vermindering van het aantal dieren in de veehouderij levert meer op dan het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Weer kijken naar dode dieren in de natuur

20 januari 2020

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Of, zoals ARK Natuurontwikkeling stelt: Een dood dier vervult de functie van een drukbezocht …

Omgevingsrecht

Lees meer

Satelliet houdt schadelijke uitstoot zeeschepen in de gaten

16 januari 2020

Met behulp van satellietgegevens wil de overheid de uitstoot van schadelijke stoffen door zeeschepen gaan opsporen. Samen met de universiteiten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieuorganisaties: kabinet moet aan de slag met luchtvaartadvies

15 januari 2020

In deze tijd van klimaatcrisis en natuurgebieden die onder druk staan, is een vrijbrief om te groeien voor de luchtvaart …

Omgevingsrecht

Lees meer

Europa doet landbouwgif thiacloprid in de ban

14 januari 2020

Het in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddel thiacloprid wordt verboden in de EU omdat het risico’s voor de gezondheid en het …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Transportsector voelt tragere groei en uitwerking milieuregels’

14 januari 2020

De transportsector krijgt dit jaar waarschijnlijk te maken krijgen met een duidelijke groeivertraging. Volgens berekeningen van economen van ABN AMRO …

Omgevingsrecht

Lees meer

Afschot edelherten Oostvaardersplassen ligt nog stil

13 januari 2020

Staatsbosbeheer hervat deze week het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen nog niet. Reden is dat natuurorganisaties Dierbaar Flevoland en Fauna4Life …

Omgevingsrecht

Lees meer

ABN AMRO: industrie gaat ook in 2020 minder produceren

9 januari 2020

De Nederlandse industrie zal dit jaar nog sterker krimpen dan in 2019. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. Onderzoekers …

Omgevingsrecht

Lees meer

Zuivelfonds: weken nodig voor analyse stikstofcijfers

8 januari 2020

Het Mesdag Zuivelfonds verwacht dat het weken gaat duren om alle stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te analyseren. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Prognose: bouw wacht krimpjaar door stikstof en PFAS

7 januari 2020

De bouw wacht in 2020 een krimp van 2 procent, voorspelt ABN AMRO in een rapport over de sector. De …

Omgevingsrecht

Lees meer

Meldplicht voor trouwstoet in Rotterdam

2 januari 2020

Echtparen en bruiloftsgasten die een huwelijk luister bij willen zetten door met een trouwstoet door Rotterdam te rijden, hebben daar …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieudefensie: met nieuwjaarsduik ‘koppie onder’ voor klimaat

31 december 2019

Onder het motto ‘Liever koppie onder voor het klimaat dan door het klimaat’ organiseert Milieudefensie op nieuwjaarsdag in veertien plaatsen …

Omgevingsrecht

Lees meer