Tijdelijke noodopvang voor nieuwe asielzoekers

17 maart 2020

Er komt tijdelijke noodopvang voor asielzoekers zolang de asielprocedure stilligt vanwege het coronavirus. Mogelijk worden ze ondergebracht in paviljoens of …

Inburgering

Lees meer

RvdK, IND en DT&V intensiveren samenwerking voor kinderen in vreemdelingenbeleid

12 maart 2020

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zijn een …

Inburgering, Jeugd

Lees meer

Betere voorzieningen voor mensen die wachten op asielaanvraag

10 maart 2020

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in een brief op de lange wachttijden …

Inburgering

Lees meer

Meerderheid Amsterdamse raad wil vluchtelingenkinderen opvangen

6 maart 2020

Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat de hoofdstad meewerkt aan de opvang van vijfhonderd kinderen uit vluchtelingenkampen op …

Inburgering

Lees meer

Justitie wil dat vluchteling meebetaalt aan opvang azc

27 februari 2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil vluchtelingen mee laten betalen aan hun langdurige opvang in een asielzoekerscentrum. Het departement werkt …

Inburgering

Lees meer

569 asielkinderen mogen alsnog in Nederland blijven

13 februari 2020

Door de zogeheten Afsluitingsregeling hebben 569 asielkinderen die al lang in Nederland verbleven, alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Ook 502 volwassen …

Inburgering

Lees meer

Overbelast COA denkt over evenementenhal voor asielzoekers

13 februari 2020

Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is zo nijpend dat mensen mogelijk in evenementenhallen moeten worden ondergebracht. De opvang zit …

Inburgering

Lees meer

‘Versnelde procedure voor asielzoekers veilige landen’

10 februari 2020

Asielzoekers uit veilige landen, die vrijwel geen kans maken op asiel in Nederland, moeten voortaan altijd in een versnelde procedure terechtkomen. Daarmee …

Inburgering

Lees meer

Verplichte inburgering voor nieuwkomers uit Turkije

4 februari 2020

Turken die in Nederland komen wonen, krijgen de plicht om in te burgeren. Het kabinet reageert op de wens van …

Inburgering

Lees meer

Gemeenten willen meer geld voor inburgeringsstelsel

3 februari 2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, ook bekend als de G4, willen meer geld voor inburgering …

Inburgering

Lees meer

Minder gezinsleden volgen asielzoekers naar Nederland

28 januari 2020

Het afgelopen jaar kwamen 22.500 asielzoekers naar Nederland. In hun spoor volgden 4200 gezinsleden en dat zijn er 2300 minder …

Inburgering

Lees meer

Rotterdamse wethouder pleit voor lokaal quotum statushouders

14 januari 2020

De Rotterdamse integratiewethouder Bert Wijbenga (VVD) wil een lokaal quotum voor het aantal statushouders dat de stad jaarlijks opneemt. Wat …

Inburgering

Lees meer