Minder gezinsleden volgen asielzoekers naar Nederland

28 januari 2020

Het afgelopen jaar kwamen 22.500 asielzoekers naar Nederland. In hun spoor volgden 4200 gezinsleden en dat zijn er 2300 minder …

Inburgering

Lees meer

Rotterdamse wethouder pleit voor lokaal quotum statushouders

14 januari 2020

De Rotterdamse integratiewethouder Bert Wijbenga (VVD) wil een lokaal quotum voor het aantal statushouders dat de stad jaarlijks opneemt. Wat …

Inburgering

Lees meer

Internetconsultatie Wet arbeid vreemdelingen

9 januari 2020

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen gepubliceerd. De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Schulinck.nl compleet vernieuwd

4 december 2019

Na 11 maanden van intensieve voorbereiding is de vernieuwde Schulinck.nl afgelopen maandag succesvol gelanceerd. We hebben een compleet nieuwe website …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Rijk en gemeenten samen tegen overlastgevende asielzoekers

4 december 2019

Rijk en gemeenten zijn samen aan zet om overlast door asielzoekers tegen te gaan. Dat is nodig om het draagvlak …

Inburgering

Lees meer

Te weinig begeleiding voor asielzoeker bij verhuizing

2 december 2019

Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen onvoldoende begeleiding als zij vanuit de opvang naar een eigen woning verhuizen. Bij vier op …

Inburgering

Lees meer

Gemeenten eisen extra geld voor inburgering

29 november 2019

Gemeenten eisen meer geld van het Rijk als zij migranten moeten helpen met inburgeren. Krijgen ze dat niet, dan weigeren …

Inburgering

Lees meer

Amper verblijfsvergunning bij ‘schrijnendheid’

28 november 2019

Van de optie om in schrijnende situaties een kansarme asielzoeker toch een verblijfsvergunning te verlenen, is sinds de invoering in mei slechts …

Inburgering

Lees meer

Kansrijke asielzoeker moet eerder aan werk

18 november 2019

Asielzoekers die nog wachten op hun verblijfsvergunning maar hoogstwaarschijnlijk asiel krijgen in Nederland moeten eerder aan het werk, vinden regeringspartijen …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Nieuwe Wet inburgering: internetconsultatie

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie kwamen er. Het wetsvoorstel is met …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Brief Minister Koolmees aan VNG veranderopgave inburgering

12 augustus 2019

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een kopie toegezonden van een brief die hij de VNG heeft gestuurd. De brief van de …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Meer kans op verblijfsvergunning bedreigd kind

30 juli 2019

Buitenlandse kinderen waar de Kinderbescherming zich mee bezighoudt, krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor vreemdelingen die …

Inburgering, Jeugd

Lees meer