Zieke kinderen willen meer meepraten over wat hen aangaat

8 juni 2021

"Kinderen willen beter betrokken worden bij alle beslissingen waar ze door hun ziekte mee te maken krijgen. Niet alleen beslissingen …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Nieuwe regeling voor vreemdelingen

8 juni 2021

Zo'n 27.000 mensen kregen een verblijfsvergunning op grond van de pardonregeling (RANOV-regeling). Een deel hiervan is per 1 juni in de optie- …

Inburgering

Lees meer

Resultaten pilotgemeenten veranderopgave inburgering bekend

8 juni 2021

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteren 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekken welke elementen …

Inburgering

Lees meer

Gedeputeerde Staten mochten vergunningen verlenen voor biomassacentrale Diemen

8 juni 2021

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) mocht aan Vattenfall een omgevings- en natuurvergunning verlenen voor de bouw en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking

8 juni 2021

Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Ze ervaren ook minder …

Wmo

Lees meer

Woningen bouwen in weilanden moet uit taboesfeer

8 juni 2021

Gemeenten zullen de komende jaren ook woningen moeten bouwen in gebieden die nu nog groen zijn. Met bestaande plannen kunnen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rens Koenraad, Senior vakredacteur Omgevingsrecht

8 juni 2021

Wat is je achtergrond en wat zijn je taken binnen Wolters Kluwer Schulinck? Ik zit al meer dan 25 jaar …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kinderen moeten direct aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen zoals kinderbijslag

8 juni 2021

Het systeem van sociale voorzieningen en toeslagen zoals de kinderbijslag of het kindgebonden budget moet op de schop, zodat kinderen …

Jeugd

Lees meer

Guido le Noble, vakredacteur Inburgering & Schuldhulpverlening

7 juni 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terechtgekomen en wat doe je precies? In 2000 studeerde ik af in Nijmegen. Daarna …

Inburgering, Schuldhulpverlening

Lees meer

Proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties gestart

7 juni 2021

Met deze proef wordt een digitale oplossing getest waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Getest wordt of …

Informatiemanagement

Lees meer

RIVM: Nederlanders krijgen te veel PFAS binnen

7 juni 2021

Via voedsel en het drinkwater krijgen Nederlanders te veel van de stof PFAS binnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dashboard geeft inzicht in eindgebruikerskosten aardgasvrij

7 juni 2021

Het dashboard eindgebruikerskosten is beschikbaar voor gemeenten. Dat geeft hen inzicht in de kosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners en …

Omgevingsrecht

Lees meer