De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

16 juni 2020 Participatiewet

Datum inwerkingtreding AMvB: 1 maart 2020. De Tozo-regeling liep oorspronkelijk tot 1 juni 2020 (Tozo 1). Het kabinet heeft de Tozo verlengd met 4 maanden tot 1 oktober 2020 (Tozo 2). Klik op onderstaande PDF om deze infographic te bekijken

Thumbnail of post #195335