Het Woonplaatsbeginsel: bepalen verantwoordelijke gemeente

14 oktober 2021 Jeugd

Welke gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp hangt af van de woonplaats van de jeugdige. Hiervoor kijk je naar de inschrijving van de jeugdige zelf in de Basisregistratie Personen (BRP).

Klik op de afbeelding voor een goede weergave, om deze infographic te downloaden en op te slaan.

Heeft u onze e-learning Woonplaatsbeginsel al gezien?

In de e-learning Woonplaatsbeginsel leren wij u hoe de woonplaats te bepalen bij jeugdhulp zonder en met verblijf. We besteden daarbij aandacht aan verschillende vormen van verblijf (ook aan verblijf op basis van een andere wet).

Volg de e-learning  alleen of met uw team. Een Incompany is interessant vanaf 12 personen.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Liesbeth Bergsma via 077 390 26 21 of mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.