Na inschrijving kunt u op werkdagen binnen 24 uur van start

Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. De wetswijziging is een paar keer uitgesteld, maar gaat vanaf volgend jaar nu echt in. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de in te zetten jeugdhulp.

Wilt u meer informatie over een incompany e-learning voor uw organisatie? Neem dan contact op met Liesbeth Bergsma via 077 390 26 21 of schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Niveau Verdieping
Uitvoering E-learning
Bestemd voor
 • Consulenten
 • Wijkteam medewerkers
 • Back office medewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Zorgverleners in de Jeugdhulp

Voor het volgen van deze e-learning gaan wij er vanuit dat je Jeugdwet kent en daarin werkzaam bent.

Na inschrijving kunt u op werkdagen binnen 24 uur van start

Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. De wetswijziging is een paar keer uitgesteld, maar gaat vanaf volgend jaar nu echt in. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de in te zetten jeugdhulp. Door de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt dus ook uw gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp waarvoor zij dat eerder niet was en andersom. Daarom belangrijk om te weten wat er precies verandert en welke gevolgen dit heeft voor de gemeente.

In de e-learning Woonplaatsbeginsel leren wij u hoe de woonplaats te bepalen bij jeugdhulp zonder en met verblijf. We besteden daarbij aandacht aan verschillende vormen van verblijf (ook aan verblijf op basis van een andere wet). We laten in de e-learning zien wat de uitzonderingen zijn en wanneer de verantwoordelijkheid van de gemeente stopt. Verder gaan we in op de betaal- onderzoeks- en informatieplicht die er voor de gemeenten komt en besteden we aandacht aan het overgangsrecht.      

Dit doen we aan de hand van verschillende voorbeeldcasussen. U denkt mee in deze casussen en u krijgt feedback op het antwoord dat u geeft. Dit helpt u om straks in de praktijk te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

E-learning Woonplaatsbeginsel

De e-learning Woonplaatsbeginsel bestaat uit vier hoofdstukken en wordt afgerond met een eindtoets in hoofdstuk 5. Ook hierbij krijgt u een korte uitleg waarom het antwoord goed of fout is.
De e-learning kunt u maken in uw eigen tempo en duurt ongeveer 45 minuten.

Na inschrijving ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur uw toegang tot de e-learning.
De deelnemer heeft, na ontvangst van de bevestiging, 2 maanden toegang tot de e-learning Woonplaatsbeginsel.

Incompany

U kunt de e-learning ook met uw team volgen, dat is interessant vanaf 12 personen. Wilt u meer weten neem dan contact op met Liesbeth Bergsma via 077 390 26 21 of mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

09:30 uur

Programma:

Hoofdstuk 1: Het woonplaatsbeginsel
 • Waarom een wijziging?
 • Woonplaatsbeginsel per 1-1-2022: Inschrijving BRP
 • Jeugdhulp zonder of met verblijf
 
Hoofdstuk 2: Casuïstiek

In dit hoofdstuk behandelen wij o.a.:

 • Ambulante jeugdhulp
 • Jeugdhulp met verblijf
 • Verhuizing
 • Gecombineerde jeugdhulp
 • Verblijf op basis van een andere wet
 
Hoofdstuk 3: Uitzonderingen
 • Wat moet je doen als je de woonplaats niet kan vaststellen door in de BRP te kijken?
 • Casuïstiek
 
Hoofdstuk 4: Tot slot
 • Betaal- onderzoeks- en informatieplicht met casus
 • Overgangsrecht
 • Infographic

Hoofdstuk 5:
 • Eindtoets door middel van een casus

Na afloop van de e-learning over het woonplaatsbeginsel weet de deelnemer:

 • de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe situatie
 • wat onder inschrijving in de BRP wordt verstaan
 • wat onder jeugdhulp zonder en met verblijf wordt verstaan en welke verschillende situaties je hierbij hebt
 • wat de uitzonderingen op de hoofdregel zijn
 • wat de betaal- onderzoeks- en informatieplicht van de gemeenten inhoudt en wat de gemeenten in dat kader moeten doen
 • waar de jeugdige die al jeugdhulp krijgt recht op heeft als zijn woonplaats vanaf 1 januari 2022 wijzigt door de verandering van het woonplaatsbeginsel

De kosten voor e-learning bedragen € 199,- (exclusief btw) per persoon

Na inschrijving ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur uw toegang tot de e-learning. De deelnemer heeft, na ontvangst van de bevestiging, 2 maanden toegang tot de e-learning Woonplaatsbeginsel. Na 2 maanden sluit de e-learning automatisch.

Incompany 

U kunt de e-learning ook met uw team volgen, dat is interessant vanaf 12 personen. Wilt u meer weten neem dan contact op met Liesbeth Bergsma via 077 390 26 21 of mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.