Prefill: voorinvulling van formulieren

2 augustus 2021 Participatiewet, In-Form

Wanneer je een digitaal aanvraagformulier start en inlogt met DigiD, dan ga je ervan uit dat er over jou bekende informatie wordt getoond. Deze informatie noemen we de voorvulling (ook wel prefill genoemd).

Er zijn vele mogelijkheden om prefill in te zetten in digitale formulieren. Belangrijkste rol is vooral het voorkomen van het stellen van vragen waarvan het antwoord al bekend is bij de organisatie. De rol van de prefill kan heel verschillend zijn, maar zal zeker bijdragen aan de gebruikerservaring!

Klik op de afbeelding om de infographic te bekijken als PDF, het schema te downloaden en op te slaan.

Thumbnail of post #292019