Onder welke wet valt persoonlijke verzorging?

7 juni 2022 Jeugd, Wmo

Persoonlijke verzorging, onder welke wet valt het? Persoonlijke verzorging kan onder de Wmo 2015, Jeugdwet, of de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Deze infographic verheldert wie aan zet is bij het verlenen van persoonlijke verzorging:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw): zorg zoals verpleegkundigen die bieden
  • De Wmo 2015: hulp bij ADL v.a. 18 jaar
  • De Jeugdwet: hulp bij ADL tot 18 jaar
  • En, wie beoordeelt het zodra het niet duidelijk is?

De afbakening van deze wetten beter begrijpen?

Schulinck kan u helpen met de opleiding “Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten“. Na het volgen van deze opleiding begrijpt u de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet, maar ook hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden.

Klik op de afbeelding om de infographic in het groot te bekijken en te downloaden

Thumbnail of post #298199