Het abonnementstarief

10 december 2018 Wmo

Vanaf 2019 gaat er een nieuwe bijdrage gelden voor Wmo-voorzieningen. Deze nieuwe bijdrage is een opstap naar een volledige nieuwe bijdrage-systematiek die in zal gaan per 2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn in deze infographic in kaart gebracht.

Thumbnail of post #6695