Afbakening Kortdurend Verblijf: Wmo, Wlz, Zvw

4 juni 2018 Wmo

Kortdurend verblijf is een van de voorzieningen die kan worden toegekend ter ondersteuning van mantelzorgers. Ter voorkoming dat zij overbelast worden en de thuissituatie onleefbaar wordt.

Niet alle ondersteuning van mantelzorgers valt onder de Wmo 2015. Het is van belang goed onderscheid te maken tussen verblijf met kortdurende zorg in de Wmo 2015, in de Wlz en in de Zvw. Bekijk deze infographic waarmee de verschillende situaties direct duidelijk zijn en wie daarin verantwoordelijk is.

Thumbnail of post #6693