Omgevingsvergunningen nu en na 2024

24 oktober 2018 Omgevingsrecht

In deze infographic zijn de belangrijkste wijzigingen voor de omgevingsvergunning bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet weergegeven.

De opzet van de Omgevingswet is om de bureaucratie te verminderen. Zoveel mogelijk activiteiten worden via algemene regels geregeld.

Bekijk deze infographic volledig door op de afbeelding te klikken en deze te openen in PDF.

Thumbnail of post #2883