Normering Omgevingswet

4 mei 2017 Omgevingsrecht, Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Deze infographic geeft weer op welke wijze de gemeente vorm kan geven aan de inrichtingen van de fysieke leefomgeving na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door middel van de kerninstrumenten: omgevingswaarden vaststellen, omgevingsvisies opstellen, programma (-tische aanpak) opstellen. 

Thumbnail of post #2871