Inburgering Informatie-uitwisseling

2 maart 2022 Inburgering, Sociaal Domein

Informatie-uitwisseling o.a. via de Portal Inburgering

De gemeente ontvangt allerlei gegevens om de Wet inburgering 2021 goed uit te kunnen voeren en verstrekt ook gegevens aan ketenpartners, zodat die de Wet inburgering 2021 goed uit kunnen voeren.

Wilt u de infographic downloaden? Klik op de afbeelding om deze goed te bekijken en op te slaan.

Thumbnail of post #296350