Samen ontwikkelen leidt tot meer rendement

Wilt u met meer mensen in uw organisatie een opleiding, cursus of training volgen via Schulinck? Vaak zijn onze incompany-opleidingen al goedkoper voor uw organisatie vanaf een beperkt aantal deelnemers. Daarnaast bespaart u op de reiskosten en reistijd, door het gemak van het gebruik van uw eigen locatie. Met een incompany opleiding kunt uw opleidingswensen en behoeften nog meer op maat afstemmen, daarnaast nemen wij graag uw gemeentelijk beleid mee bij de uitvoering van de trainingsdag. Ook kunt u casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk inbrengen.

De opleidingen van Schulinck hebben de Cedeo-erkenning met een  klanttevredenheid van 9,6!

Kies uw trainingsonderwerp met een Incompany opleiding

Heeft u interesse in een incompany opleiding van Schulinck bij uw organisatie? Wij kunnen naar wens onze programma’s afstemmen op uw organisatie. Ook is het bij een incompany opleiding mogelijk aanpassingen door te voeren in het programma, waardoor de dag nog meer van toepassing is op uw organisatie. Bij elke trainingsdag hoort een syllabus of een boek, afhankelijk van het gekozen trainingsonderwerp. Voor u is het belangrijk om te weten wat de deelnemers hebben gewaardeerd aan de opleiding. Elke incompany training wordt nadat de cursus heeft plaatsgevonden online geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden met u als opdrachtgever gedeeld. Neem contact met Liesbeth Bergsma op om de mogelijkheden te bespreken via telefoonnummer:  077 – 3902621 of stuur een e-mail naar cursus@schulinck.nl.

Meer voordelen Incompany opleiding

Wilt u uw afdeling op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken of wilt u juist een verdiepingsslag aanbrengen op een onderwerp binnen het sociaal domein bij Schulinck opleiding bent u aan het goede adres. Schulinck heeft een inhoudelijk juridische helpdesk voor haar klanten in het sociaal domein, daardoor weten wij als geen ander wat de knelpunten zijn in de markt en wat de antwoorden of oplossingen hiervoor zijn. Dit vertalen wij ook door in onze trainingen. Dat maakt een incompany opleiding van Schulinck uniek. De Incompany opleidingen en trainingen van Schulinck zijn doeltreffende manieren om specifieke kennis weer up-to-date te krijgen, zodat u de leerstof gelijk in de praktijk kunt toepassen.

Referentie Opleidingen

Veel gemeenten gingen u al voor!
Zo volgde Gemeente Lingewaard bijvoorbeeld al een opleiding Privacy in het sociaal domein.

”De training van Schulinck werd gegeven door een docent met veel ervaring in theorie en praktijk. ‘’Onze docent is een beleidsmedewerker bij een gemeente, een vakman: hij heeft ervaring met beleid, hij wist van de rollen van besturen en was bekend met de uitvoering. Hij had in de praktijk gemerkt hoe dingen uit de hand kunnen lopen en had dus ervaring met escalaties en crisissituaties. Die mix van theorie en praktijkvoorbeelden was ontzettend boeiend.’’

Bekijk de complete referentie hier

Gemeente Uden volgde de Tweedaagse verdiepingstraining Specialist Jeugdwet.

”Deze docent heeft een enorme kennis van zaken, ze was bijzonder goed voorbereid en ze kon het ook nog eens goed overbrengen,” zegt ze enthousiast. “De hele training had een hoog niveau, ik vond het één van de betere cursussen op dit gebied. Ook de verhouding tussen theorie en praktijk was goed.”

Bekijk de complete referentie hier

Volledig afgestemd op uw wensen

De incompany opleidingen en -trainingen worden qua inhoud en organisatie volledig afgestemd op uw wensen. Zo kunt u aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen denken:

Participatiewet

 • Bijzondere Bijstand
 • Bestuurlijke boete
 • Voorliggende voorzieningen
 • Kostendelersnorm
 • Loonkostensubsidie
 • Individuele inkomenstoeslag en -studietoeslag
 • Vreemdelingen en bijstand
 • Handhaven en preventief fraudebeleid in de Participatiewet
 • Bijzondere doelgroepen in de participatiewet
 • Reintegratie
 • Bbz

Inburgering

 • Gemeentelijke taken per 1 juli 2021
 • De brede intake
 • Opstellen Plan Inburgering en Participatie (PIP)
 • Aanbieden inburgeringsvoorzieningen, het hoe en het wat
 • Leerroutes
 • Examinering nieuwe stijl
 • De relatie van de Wet Inburgering met de Wet Taaleis
 • Handhaving van de voortgang inburgering, maatregel of boete

Schuldhulpverlening

 • Fraudeschulden
 • Verplichtingen opleggen o.g.v. Wgs
 • Aanvraagprocedure
 • Weigeren schuldhulp
 • Beëindigingsgronden
 • Raakvlakken met andere wetgeving
 • Beleidsvorming
 • Actualiteiten en rechtspraak

Wmo

 • Wmo 2015 – basisbegrippen, procedure, onderzoek en compensatieplicht
 • PGB
 • Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding
 • Ziektebeelden
 • Afbakening met andere wetten
 • Indiceren van begeleiding
 • Toezicht en handhaving
 • Bezwaar en beroepspraktijk
 • AVG, Privacy en gegevensuitwisseling

Jeugd

 • Procedure toegang jeugdhulp
 • Het jeugdstelsel
 • Afbakening met andere wetten
 • PGB
 • Eigen kracht en gebruikelijke hulp
 • AVG, Privacy en gegevensuitwisseling
 • Voorzieningen voor jeugdhulp
 • Doelgroep (jeugdigen en ouders, vreemdelingen en 18+)
 • Bezwaar-, beroeps- en klachtenprocedure
 • Kinderbeschermingsmaatregelen
 • Indiceren in de Jeugdwet
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Toezicht en handhaving
 • Familierecht en de Jeugdwet
 • Tuchtrecht en de jeugdprofessional

Intakegesprek om de wensen in kaart te brengen

Voorafgaand aan de opleidingen vindt er een telefonisch contactmoment plaats tussen u als opdrachtgever en de docent. Tijdens dit gesprek stemmen wij de inhoud van de trainingsdag en de specifieke aandachtspunten voor deze trainingsdag met u af.

Opleidingen abonnement

Gemeenten kunnen bij Schulinck een opleidingen abonnement afsluiten. Het opleidingsabonnement sluit u af voor één van de vakgebieden:

 • Participatiewet
 • Inburgering
 • Schuldhulpverlening
 • Jeugd
 • Wmo

Een docent van Schulinck verzorgt dan 1 of 2 keer per jaar bij u een trainingsdag rondom bovengenoemd onderwerp. U bepaalt zelf de frequentie van de trainingsdagen

Eigen regisseur van de trainingsdag

U bent ook uw eigen regisseur van de trainingsdag. Wilt u graag een actualiteitendag of een verdiepingsdag over een bepaald onderwerp binnen het sociaal domein of omgevingsrecht het kan allemaal. Ook kunt op een trainingsdag een combinatie maken van theorie en casuïstiek. Per jaar kunt u de inhoudelijke samenstelling wisselen, mits het maar betrekking heeft op het vakgebied waarvoor u het abonnement heeft afgesloten.

Voordeel trainingsabonnement

Het grote voordeel van een trainingsabonnement is dat u  altijd een  vaste docent heeft. Daarmee garandeert u de doorgaande trainingslijn. Bij een trainingsabonnement nemen wij vanzelfsprekend ook uw gemeentelijk beleid mee. Heeft u interesse in een opleidingenabonnement neem dan contact op met:

Liesbeth Bergsma, Manager Opleidingen

077-390 2621

Liesbeth.bergsma@schulinck.nl

Praktisch en toepasbaar

In de aanpak van Schulinck Incompany Opleidingen staat praktische toepasbaarheid centraal. Daarom brengen vakspecialisten uit de praktijk de lesstof aan uw medewerkers over. Onze enthousiaste praktijkdocenten hebben hun sporen zowel vakinhoudelijk als didactisch inmiddels verdiend. Om het praktijkgerichte aspect in onze opleidingen en trainingen te waarborgen, neemt Schulinck zoveel mogelijk concrete werksituaties en verbeterpunten van uw organisatie in het programma op.