Online opleidingsmogelijkheden i.v.m. corona

Schulinck Opleidingen houdt zich ten alle tijden aan de coronarichtlijnen van het RIVM. Mocht het vanwege de maatregelen niet mogelijk zijn om klassikaal onderwijs te geven, dan wordt in overleg besloten of we de opleidingen doorschuiven of dat we overgaan naar online onderwijs. Het online onderwijs zal plaatsvinden via een professioneel opleidingsplatform waar iedereen de lessen live kan volgen en waarin interactie kan plaatsvinden.

Samen ontwikkelen leidt tot meer rendement

Wilt u met meer mensen in uw organisatie een opleiding, cursus of training volgen via Schulinck Opleidingen? Vaak zijn onze incompany opleidingen al goedkoper voor uw organisatie vanaf een beperkt aantal deelnemers. Daarnaast bespaart u op de reiskosten en reistijd, door het gemak van het gebruik van uw eigen locatie. Met een incompany opleiding kunt u uw opleidingswensen en behoeften nog meer op maat afstemmen, daarnaast nemen wij graag uw gemeentelijk beleid mee bij de uitvoering van de trainingsdag. Ook kunt u casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk inbrengen.

Schulinck Opleidingen heeft Cedeo-erkenning met een  klanttevredenheid van 9,6!

Kies uw trainingsonderwerp met een incompany opleiding

Heeft u interesse in een incompany opleiding bij uw organisatie? Wij kunnen naar wens onze programma’s afstemmen op uw organisatie. Ook is het bij een incompany opleiding mogelijk aanpassingen door te voeren in het programma, waardoor de dag nog meer van toepassing is op uw organisatie. Bij elke trainingsdag hoort een syllabus of handout, afhankelijk van het gekozen trainingsonderwerp.
Voor u is het belangrijk om te weten wat de deelnemers hebben gewaardeerd aan de opleiding. Elke incompany training wordt nadat de cursus heeft plaatsgevonden online geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden met u als opdrachtgever gedeeld.
Neem contact met Liesbeth Bergsma op om de mogelijkheden te bespreken via telefoonnummer: 077 – 3902621 of stuur een e-mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Meer voordelen incompany opleiding

Wilt u uw afdeling op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken of wilt u juist een verdiepingsslag aanbrengen op een onderwerp binnen het sociaal domein? Bij Schulinck Opleidingen bent u aan het goede adres. Onze organisatie heeft een inhoudelijk juridische helpdesk voor haar klanten in het sociaal domein, daardoor weten wij als geen ander wat de knelpunten zijn in de markt en wat de antwoorden of oplossingen hiervoor zijn. Dit vertalen wij ook door in onze trainingen. Dat maakt Schulinck Opleidingen uniek. Wilt u specifieke kennis weer up-to-date krijgen, zodat u de leerstof gelijk in de praktijk kunt toepassen, dan is een incompany opleiding een oplossing.

Referentie opleidingen

Gemeente Uden volgde de tweedaagse verdiepingstraining Specialist Jeugdwet.

”Deze docent heeft een enorme kennis van zaken, ze was bijzonder goed voorbereid en ze kon het ook nog eens goed overbrengen,” zegt ze enthousiast. “De hele training had een hoog niveau, ik vond het één van de betere cursussen op dit gebied. Ook de verhouding tussen theorie en praktijk was goed.”

Bekijk de complete referentie hier

Volledig afgestemd op uw wensen

De incompany opleidingen en trainingen worden qua inhoud en organisatie volledig afgestemd op uw wensen. Zo kunt u aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen denken:

Participatiewet

 • Bijzondere Bijstand
 • Bestuurlijke boete
 • Voorliggende voorzieningen
 • Kostendelersnorm
 • Loonkostensubsidie
 • Individuele inkomenstoeslag en -studietoeslag
 • Vreemdelingen en bijstand
 • Handhaven en preventief fraudebeleid in de Participatiewet
 • Bijzondere doelgroepen in de participatiewet
 • Reintegratie
 • Bbz

Inburgering

 • Gemeentelijke taken per 1 juli 2021
 • De brede intake
 • Opstellen Plan Inburgering en Participatie (PIP)
 • Aanbieden inburgeringsvoorzieningen, het hoe en het wat
 • Leerroutes
 • Examinering nieuwe stijl
 • De relatie van de Wet Inburgering met de Wet Taaleis
 • Handhaving van de voortgang inburgering, maatregel of boete

Schuldhulpverlening

 • Fraudeschulden
 • Verplichtingen opleggen o.g.v. Wgs
 • Aanvraagprocedure
 • Weigeren schuldhulp
 • Beëindigingsgronden
 • Raakvlakken met andere wetgeving
 • Beleidsvorming
 • Actualiteiten en rechtspraak

Wmo

 • Wmo 2015 – basisbegrippen, procedure, onderzoek en compensatieplicht
 • PGB
 • Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding
 • Ziektebeelden
 • Afbakening met andere wetten
 • Indiceren van begeleiding
 • Toezicht en handhaving
 • Bezwaar en beroepspraktijk
 • AVG, Privacy en gegevensuitwisseling

Jeugd

 • Toegangsprocedure
 • Betrokken partijen (huisarts, gecertificeerde instelling, Raad voor de Kinderbescherming, etc.)
 • Afbakening met andere wetten
 • Persoonsgebonden budget
 • Eigen kracht en gebruikelijke hulp
 • Verlengde jeugdhulp
 • Kinderbeschermingsmaatregelen
 • Indiceren
 • Familierechtelijke aspecten
 • Bezwaar en beroep

Intakegesprek om de wensen in kaart te brengen

Voorafgaand aan de opleidingen vindt er een telefonisch contactmoment plaats tussen u als opdrachtgever en de docent. Tijdens dit gesprek stemt de docent de specifieke aandachtspunten voor deze trainingsdag met u af.

Opleidingen abonnement

Gemeenten kunnen bij Schulinck Opleidingen een abonnement afsluiten. Het opleidingsabonnement sluit u af voor één van de vakgebieden binnen het sociaal domein. Een docent van Schulinck Opleidingen verzorgt dan 1 of 2 keer per jaar bij u een trainingsdag. U bepaalt zelf de frequentie van de trainingsdagen.

Eigen regisseur van de trainingsdag

U bent ook uw eigen regisseur van de trainingsdag. Wilt u graag een actualiteitendag of een verdiepingsdag over een bepaald onderwerp binnen het sociaal domein het kan allemaal. Ook kunt op een trainingsdag een combinatie maken van theorie en casuïstiek. Per jaar kunt u de inhoudelijke samenstelling wisselen, mits het maar betrekking heeft op het vakgebied waarvoor u het abonnement heeft afgesloten.

Voordeel trainingsabonnement

Het grote voordeel van een trainingsabonnement is dat u altijd een vaste docent heeft. Daarmee garandeert u de doorgaande trainingslijn. Bij een trainingsabonnement nemen wij vanzelfsprekend ook uw gemeentelijk beleid mee. Heeft u interesse in een opleidingenabonnement neem dan contact op met:
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
077-390 2621
Liesbeth.bergsma@wolterskluwer.com

Praktisch en toepasbaar

Bij Schulinck Opleidingen staat praktische toepasbaarheid centraal. Daarom brengen vakspecialisten uit de praktijk de lesstof aan uw medewerkers over. Onze enthousiaste praktijkdocenten hebben hun sporen zowel vakinhoudelijk als didactisch inmiddels verdiend. Om het praktijkgerichte aspect in onze opleidingen en trainingen te waarborgen, neemt Schulinck Opleidingen graag casuïstiek mee uit uw dagelijkse praktijk.