Juridisch advies Wmo

Juridisch advies Wmo

In the spotlight: Ondersteuning omtrent Hulp bij het huishouden

Advies
Bewaren in kennisdossier

De uitvoering van de Wmo 2015 brengt complexe vragen met zich mee. De wet ken veel open normen en daardoor veel beleidsruimte voor gemeenten. Doordacht en helder beleid helpt de uitvoering bij het maken van goede beoordelingen en het opstellen van zorgvuldige beschikkingen. Schulinck kan u helpen bij het toetsen of opstellen van nieuw beleid.  Ook met het meedenken in complexe casuïstiek kunnen we u van dienst zijn. Of met het ondersteunen van bezwaar- en beroepszaken.

Wij bieden ondersteuning op de volgende terreinen:

 • Opstellen beleid gebruikelijke hulp
 • Gemeentelijk beleid - opstellen en toetsing (geheel of gedeeltelijk)
 • Beschikkingen - advies en maatwerk
 • Bezwaar en beroep - advies en behandeling

Hieronder vindt u een beschrijving van onze diensten. Neem voor meer informatie of specifieke vragen kunt u een e-mail sturen of bellen met onderstaand telefoonnummer.

Opstellen beleid gebruikelijke hulp

Wilt u een aanvraag om een maatwerkvoorziening afwijzen als sprake is van gebruikelijke hulp? Dan is het belangrijk dat u dit goed vastlegt in het gemeentelijke beleid. Schulinck kan u ondersteunen om uw gemeentelijk beleid over gebruikelijke hulp verder te ontwikkelen.

 • Er wordt een objectief afwegingskader voor gebruikelijke hulp vastgelegd, zodat de grondslag van het besluit inzichtelijk is 
 • Het beleid wordt in overeenstemming gebracht met recente jurisprudentie over gebruikelijke hulp
 • Bij het opstellen van het beleid over gebruikelijke hulp wordt rekening gehouden met de wensen van gemeenten
 • Het beleid over gebruikelijke hulp wordt afgestemd op uw overige beleid
 • Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke beleid over de Wmo 2015

Beleid - opstellen en toetsing

Schulinck kan u helpen uw gemeentelijk Wmo-beleid verder te ontwikkelen. Natuurlijk geheel conform de Wmo 2015 en aanverwante regelgeving. Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen, en nadere regels binnen het sociaal domein. Schulinck kan uw gemeente extra ondersteuning bieden door:

 • Wmo-beleid op te stellen (zoals de Verordening, Besluit en Beleidsregels)
 • Beleid te harmoniseren door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
 • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten.

Beschikkingen - advies en maatwerk

Al uw beschikkingen juridisch correct herschreven conform de Wmo? Schulinck kan u werk uit handen nemen. Hierdoor bespaart u veel tijd zonder uw eigen organisatie daarmee te belasten.

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten, zoals waar de cliënt aanspraak op heeft. Hierbij kunt u denken aan maatwerkvoorziening of pgb en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Schulinck kan u bijstaan bij het juridisch juist formuleren van beschikkingen.

Advies over bezwaar- en beroepszaken

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts. Dit kan op verschillende manieren:

 • Hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep, bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift.
 • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven.
 • De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter.

Schulinck ondersteunt gemeenten ook bij de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. Ook de gehele afhandeling tot en met de procesvertegenwoordiging kunt u overlaten aan ons. Heeft u bijvoorbeeld te maken met een toegenomen aantal bezwaarschriften, omdat u bijvoorbeeld resultaatgerichte beschikkingen afgeeft. Wij bieden u dan graag juridisch bijstand.

Meer weten?

Neem contact op met Saskia Vogels via e-mail of (077) 390 2652.