Recent bleek uit onderzoek dat ruim 40 procent van de rechtszaken over de Wmo worden gewonnen door burgers! Wij kunnen u helpen om dit te voorkomen; door te adviseren over goed Wmo-beleid, advies op casusniveau te geven, te adviseren over besluiten en door te ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken.

Hieronder vindt u een beschrijving van onze diensten.

Advies over bezwaar- en beroepszaken

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck. Dit kan op verschillende manieren:

  • We kunnen ondersteunen bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep
  • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven
  • We kunnen u vertegenwoordigen bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter
  • We kunnen de beslissing op bezwaar voor u schrijven of u daarbij ondersteunen. Verzoekschrift gesloten jeugdhulp – opstellen en advies

Schulinck is zeer ervaren in het voeren van Wmo-procedures. U kunt alle werkzaamheden in deze procedure aan Schulinck uitbesteden, maar er ook voor kiezen om slechts een deel door Schulinck te laten uitvoeren. Zo is het ook mogelijk om alleen het verweerschrift door Schulinck te laten beoordelen.

Beleid – opstellen en toetsing

Schulinck kan u helpen uw gemeentelijk Wmo-beleid verder te ontwikkelen. Natuurlijk geheel conform de Wmo 2015 en aanverwante regelgeving. Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en nadere regels in het kader van de Wmo 2015. Schulinck kan uw gemeente extra ondersteuning bieden door:

  • Beleid op te stellen
  • Beleid te harmoniseren door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
  • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten

Beschikkingen – advies en maatwerk

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten, zoals waar de cliënt aanspraak op heeft. Hierbij kunt u denken aan maatwerkvoorziening of pgb en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Schulinck kan u bijstaan bij het juridisch juist en begrijpelijk formuleren van beschikkingen.

Juridische ondersteuning op casusniveau

Schulinck kan u ondersteunen bij deze complexe casussen in het kader van de Wmo 2015. Na bestudering van het dossier en een gesprek over de casus adviseren wij u over de aan te bevelen vervolgstappen. Dit advies is in overeenstemming met de verschillende wetgeving, het gemeentelijke beleid en de jurisprudentie.

Door onze juridische expertise al in de toegangsfase in te schakelen kunnen eventuele bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk worden voorkomen.

Meer weten?

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met Saskia Vogels. Stuur uw e-mail naar advies.wmo@schulinck.nl of bel met (077) 390 2650

Als u abonnee bent

Heeft u een abonnement op Grip op Wmo en wilt u een juridische vraag bespreken? Bel dan de juridische helpdesk op: (077) 476 2167