4937 Zoekresultaten voor

Wmo bezwaar- en beroepspraktijk

Opleiding

Met de komst van de Wmo 2015 zijn de procedures omtrent het aanvragen van...

Lees meer

Het sociaal domein in vogelvlucht

Opleiding

In deze cursus worden de basisbeginselen van de verschillende wetten uitgelegd, Participatiewet, Wmo 2015...

Lees meer

Specialist Participatiewet

Opleiding

Voor een specialist is ervaring en kennis vereist. Voor ervaring bestaat geen opleiding, voor...

Lees meer

Handhaven en preventief fraudebeleid in de Participatiewet

Opleiding

Tijdens deze cursusdagen staan wij stil op welke wijze u handhaving optimaal kan inzetten...

Lees meer

Specialist Wmo

Opleiding

Om mensen optimaal te kunnen ondersteunen in de Wmo, is een gedegen en verdiepte...

Lees meer

Natuurbeschermingsrecht in de praktijk

Opleiding

Tijdens deze 2-daagse opleiding wordt uitgebreid ingegaan op gebieds- en soortenbescherming. Daarnaast wordt de...

Lees meer

Wmo: kennismaken met theorie en praktijk

Opleiding

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft als doel burgers te laten deelnemen aan...

Lees meer

Tweedaagse specialist Jeugdwet

Opleiding

Tijdens deze 2-daagse cursus maakt u aan de hand van praktijkvoorbeelden een verdiepingsslag in...

Lees meer

Eerste Kamer dwarsboomt verbod op asbestdaken

Bericht – 4 juni 2019

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van...

Omgevingsrecht

Lees meer

Geen vergunning hotel door vermoeden strafbare feiten

Bericht – 26 oktober 2017

De gemeente Echt-Susteren weigert op advies van het Landelijk Bureau Bibob een omgevingsvergunning voor...

Omgevingsrecht

Lees meer

Staatssecretaris VWS publiceert compensatieregeling pgb

Bericht – 6 februari 2017

Op 3 februari 2017 heeft de Staatssecretaris van VWS  de Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb gepubliceerd. Volgens de begeleidende...

Wmo

Lees meer

Een voorzienbare beperking in de Wmo-verordening

Opinie – 17 september 2018

Met andere woorden: deze gemeenten rekenen voorzieningen die samenhangen met ouderdom gerelateerde beperkingen niet...

Wmo

Lees meer