Uit dinsdag gepubliceerde cijfers over 2015 blijkt dat 47 procent van de ondervraagde mannen tussen de 25 en 35 jaar met een afgeronde hogere technische opleiding, ook daadwerkelijk een technisch beroep uitoefent. Zij werken vaak als ingenieur of technicus op het gebied van bouwkunde of natuur. Van de technisch opgeleide vrouwen heeft 29 procent een technisch beroep, vaak als ingenieur of architect.

Vrouwen
Als ze niet aan de slag gaan als technicus kiezen de vrouwelijke techniekstudenten voor een baan als grafisch vormgever, adviseur marketing, vertegenwoordiger of beeldend kunstenaar. Mannen werken vaker in de ICT-sector.

Hogere technische opleiding
Jongeren kiezen minder vaak voor een hogere technische opleiding dan tien jaar geleden. In 2005 had 12 procent van de 25- tot 35-jarigen een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs. Vorig jaar lag dat percentage rond de 9. Vier keer meer mannen dan vrouwen zet zich aan een hogere technische opleiding.