Volgens het statistiekbureau is die toename voor het grootste deel toe te schrijven aan kinderen van Syrische herkomst. Hoewel het aantal kinderen in bijstandsgezinnen toenam, is het aantal gezinnen dat bijstand ontvangt ongeveer gelijk gebleven. Gemiddeld zijn er dus meer kinderen per gezin.

Volgens het CBS is de afhankelijkheid van de bijstand bij de niet-westerse gezinnen vooral bij grote gezinnen van Marokkaanse herkomst groot.

Bijstandskinderen wonen vooral in de grote steden. Zo leefde 18 procent van alle kinderen in Rotterdam in een bijstandsgezin. Ook in Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag groeien veel kinderen op in een gezin in de bijstand.