De minister vindt dat de kosten voor nieuwe bewindvoerders omlaag moeten. Hij wil ook dat cliënten van malafide bewindvoerders niet meer met hoge kosten te maken krijgen als de rechter hun bewindvoerder ontslaat.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat cliënten veel moeten betalen als hun dossier naar een nieuwe bewindvoerder gaat. Soms loopt dit op tot meer dan 1000 euro.

De minister vindt deze kosten te hoog, vooral voor kwetsbare mensen. Hij gaat kijken of er verschillende tarieven kunnen komen.

De kosten, ook wel ‘aanvangskosten’ genoemd, worden nu ook gerekend bij de overdracht van een dossier. Bijvoorbeeld als een bewindvoerder met pensioen gaat. Door verschillende tarieven te gebruiken bij de start en de overdracht van een bewind, wil de minister voorkomen dat cliënten onnodig veel moeten betalen.

De minister vindt dat de kosten en de impact voor de cliënt goed moeten worden bekeken. Cliënten mogen niet als investeringsobjecten worden behandeld.

Hij is ook tegen de praktijk waarbij cliënten opnieuw aanvangskosten moeten betalen als hun bewindvoerder door de rechter wordt ontslagen wegens wanpraktijken. Dit gebeurde recent nog bij een bewindvoerder uit Almelo. De cliënten moesten toen de kosten betalen na zijn ontslag door de rechtbank.

De minister vindt dat bij bewezen malafide bewindvoerders de cliënt niet de dupe mag zijn. Ze moeten niet de gevolgen dragen.

Voor de zomer wil de minister duidelijkheid geven over nieuw beleid. Dit moet de kwaliteit van bewindvoering en het toezicht op bewindvoerders verbeteren.