De kans dat een slachtoffer van mensenhandel dat zelf meldt, is erg klein. Daarom wordt mensen die werken bij onder meer jeugdzorg, welzijnswerk, centra voor jeugd en gezin, maatschappelijk werk op school en de spoedeisende hulp, gevraagd zich – al dan niet anoniem – te melden als ze signalen herkennen van mogelijke prostitutie. ,,Een meisje dat vaker de spoedeisende hulp bezoekt in verband met zwangerschap, een soa of verwondingen”, geeft Meld Misdaad Anoniem als voorbeeld.

Eerdere campagne

In 2014-2015 is er ook al een campagne gevoerd over gedwongen prostitutie. Die richtte zich specifiek op mensen in de seksbranche. Deze campagne leidde volgens M. tot een recordaantal meldingen over misstanden in de prostitutie. De nieuwe campagne richt zich specifiek op prostitutie van minderjarigen.