Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) maakt haast met diverse wetsvoorstellen om fraude in de zorg te bestrijden. Ook heeft ze de afgelopen tijd met betrokken partijen harde afspraken gemaakt om de uitwisseling van gegevens te verbeteren, zodat frauduleuze zorgaanbieders sneller kunnen worden opgespoord en aangepakt. “Zo zorgen we dat zorg in Nederland integer wordt verleend en dat geld voor de zorg ook terechtkomt in de zorg”, zegt Helder in een toelichting.

De conclusies van het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer van april – dat de aanpak van zorgfraude niet of nauwelijks werkt – deelt Helder. De aanpak moet en kan beter, vindt de minister. Na het onderzoek zijn er inmiddels concrete afspraken gemaakt met onder meer zorginkopers, toezichthouders en opsporingsinstanties over betere onderlinge samenwerking, schrijft ze aan de Kamer. Wat Helder betreft “mag geen zaak meer tussen wal en schip vallen”.

Bij vermoedens van fraude moeten niet-integere zorgaanbieders sneller worden aangepakt, zodat zij hun frauduleuze praktijken niet kunnen voortzetten, ook niet onder een andere naam, in een nadere sector of in een andere gemeente. Dergelijke zorgaanbieders moeten ook worden bestraft, vindt de minister. Daarvoor zijn nieuwe wetten nodig. Het vorige kabinet had wetswijzigingen aangekondigd, maar diende geen voorstellen bij de Kamer in. Helder gaat hier nu werk van maken.

Een van de wetsvoorstellen – Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) – is inmiddels naar de Kamer gestuurd. Met de wet worden knelpunten in de gegevensuitwisseling opgelost. Helder dringt bij de Kamer aan op spoedige behandeling.

Via het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) kunnen straks winstuitkeringen worden verboden of gemaximeerd. Ook wordt het via de wet mogelijk om een zorgvergunning te weigeren of in te trekken van frauduleuze zorgaanbieders. Zij mogen dan geen zorg meer verlenen. Dit wetsvoorstel is nog in voorbereiding.

“We vergroten de effectiviteit van de huidige aanpak, breiden de mogelijkheden om niet-integere zorgaanbieders tegen te gaan uit en versterken de bestaande praktijk”, zegt Helder. Dat is volgens haar nodig omdat mensen misbruik maken van zorggeld en handelen uit eigen belang. Daar moet een einde aan komen.