Zorgkosten van allochtone Nederlanders liggen 13 procent hoger. Inwoners van Antilliaanse afkomst maken de meeste kosten, 24 procent meer dan autochtone Nederlanders, kort daarop gevolgd door Surinaamse inwoners (23 procent).

Zorguitgaven

De zorguitgaven (inclusief verplicht eigen risico) van alle niet-westerse allochtonen per persoon tot de leeftijd van 65 jaar is 1867 euro tegen 1652 euro voor allochtonen, aldus de krant. Antillianen en Surinamers hadden de hoogste kosten, 2049 euro en 2026 euro. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zaten net onder de 2000 euro per persoon.

Laagste inkomensgroepen

De verschillen zijn volgens De Telegraaf slechts deels te verklaren doordat relatief veel allochtone Nederlanders in de laagste inkomensgroepen zitten, die ook onder autochtonen het vaakst zorg nodig hebben.