Zorginstellingen komen naar verwachting volgend jaar in de problemen als ze financiële gevolgen van de coronacrisis moeten opvangen. Het gemiddeld rendement van zorginstellingen daalt naar 1,46 procent en dat geeft de instellingen te weinig financiële slagkracht.

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

Dat is de conclusie in de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van accountancybedrijf EY. Het is een analyse van de jaarverslagen van Nederlandse zorginstellingen met meer dan 5 miljoen euro omzet, die tot en met juli 2020 zijn gedeponeerd. Voor deze editie zijn de cijfers meegenomen van 453 zorginstellingen (85 procent van de sector). Het aantal onderzochte instellingen valt dit jaar lager uit, veel organisaties hebben hun verslagen nog niet ingeleverd vanwege corona.

“Hoewel dit rendement voor de meeste instellingen voldoende is om nu aan de afspraken met banken te voldoen, geeft dit onvoldoende buffer om de impact van corona op te vangen”, stelt Ralph Poulssen, associate partner bij EY Montesquieu en één van de opstellers van het onderzoek. “Wij verwachten dan ook dat veel zorginstellingen eind 2020 met hun bank in gesprek moeten om een zogenoemde ‘waiver’ aan te vragen voor het niet kunnen voldoen aan alle kredietverplichtingen.”

Ook verzuim neemt toe

Volgens het onderzoek neemt ook het verzuim onder zorgpersoneel tot recordhoogte toe. Het verloop onder personeel en de inzet van externen is wel licht gedaald.

Rendement blijft dalen

Het rendement van zorginstellingen is voor het derde jaar op rij gedaald; van 1,73 procent in 2017 naar 1,55 procent in 2018 en naar 1,46 procent in 2019. Naar verwachting zal het rendement nog verder afnemen als alle instellingen hun cijfers hebben ingeleverd.