Hij informeerde de Kamer over de nieuwkomers die in de jaren 2013, 2014 en 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden. Van de 53.000 nieuwkomers moeten er nog 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht, schrijft Asscher. ,,Nieuwkomers uit 2014 en 2015 hebben nog respectievelijk 2 en 1 jaar om aan hun inburgeringsplicht te voldoen , maar voor de nieuwkomers uit 2013 is de inburgeringstermijn van 3 jaar inmiddels bijna of helemaal verstreken.”

Nieuwkomers
Van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013, de groep waarvan de inburgeringstermijn dus in het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen, was op 1 april de helft nog niet voor het inburgeringsexamen geslaagd.

Zorgen
De zorgen van de minister worden gedeeld door partijen in de Tweede Kamer. Malik Azmani van de VVD noemt de cijfers ,,schrikbarend”. Hij verwacht dat de minister gaat kijken naar consequenties voor mensen die verwijtbaar niet inburgeren. Het gaat dan om consequenties voor hun eventuele bijstandsuitkering of voor een tijdelijk verblijfsrecht, dat dan niet verlengd zou moeten worden.

Maatregelen
,,Als Asscher nu niet echt actie onderneemt in plaats van het aankondigen van wat halfslachtige maatregelen, loopt Nederland over een aantal jaar aan tegen een integratieramp inclusief een bijstandsexplosie”, zegt Sjoerd Sjoerdsma van D66.