Zorgbedrijf Victorie uit Almelo moet meer dan 90.000 euro terugbetalen aan de gemeente Almelo. De rechtbank Overijssel oordeelde dat het bedrijf geen goede ondersteuning of voldoende zorg verleende en daarmee afspraken uit een overeenkomst met de gemeente niet is nagekomen. Victorie was al eerder in opspraak geraakt omdat de directeur tonnen geld had vergokt, dat bestemd was voor de zorg.

De zorginstelling declareerde meer uren dan ze zorg verleende. Omdat de zorginstelling de overeenkomst met de gemeente niet nakwam, moet zij nu geld terugbetalen dat ze kreeg in het kader van ‘Zorg in natura’.

Daarnaast ontving het bedrijf geld van de gemeente voor de persoonsgebonden budgetten (pgb) van cliënten. De rechtbank oordeelt dat Victorie onrechtmatig handelde en dat de gemeente schade heeft geleden. De gemeente betaalde meer aan pbg’s dan waarvoor zorg is verleend en de zorg die wel is verleend voldeed niet aan de vereisten. De schade bestaat uit het geld dat de gemeente te veel heeft betaald. Hoe hoog dat bedrag precies is, moet in een aparte procedure worden vastgesteld.

De directeur van Victorie was al persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade door het onrechtmatig geld vergokken in het casino, terwijl dat was bedoeld voor het verlenen van zorg. Dat ging om zeer forse bedragen. Zo is er tussen 2013 en 2018 voor meer dan 620.000 euro opgenomen van rekeningen van Victorie in vestigingen van Holland Casino. Hoewel de vrouw stelde dat ze het geld zou terugbetalen, is niet duidelijk hoe dit is geregeld.