Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft voor verbeteringen en ondersteuning van deze zorg tot 2020 zeker 51 miljoen euro beschikbaar. Hij heeft de plannen daarvoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Behoeften van patiënt

Van Rijn vindt het aanbod van palliatieve zorg goed, maar het gaat niet genoeg van de behoeften van de patiënt zelf uit. Ook is de zorg te versnipperd, wisselend van kwaliteit en niet altijd goed toegankelijk.

Samenwerking

De zorg kan verbeterd worden door regionale samenwerkingsverbanden te realiseren en stimuleren, waarin ziekenhuizen, huisartsen, hospices, gemeenten en andere betrokkenen met elkaar samenwerken. Ook moet het onderwijs verbeterd worden en de kenniscentra en een website voor palliatieve zorg worden uitgebouwd.