Daarmee willen de deelnemende organisaties mensen en andere organisaties inspireren om hun steentje bij te dragen aan een betere en mooiere samenleving waarin mensen meer rekening met elkaar houden en meer voor elkaar over hebben. Er staan projecten op als de Stichting vrijwillige zwerfafval opruimers in Lelystad. Alle initiatieven worden onder een gemeenschappelijk logo gepresenteerd: het &-teken.

Steun
Het project wordt gesteund door bekende Nederlanders als Pieter van den Hoogenband, Freek de Jonge, Maurice de Hond en Jan Marijnissen.