De staatssecretaris pleit ervoor dat zowel werkgevers als de politiek het combineren van werk en zorg ,,zo gemakkelijk en vanzelfsprekend mogelijk” maken.

Zorgverlof verruimd
Het kabinet verruimde het zorgverlof afgelopen juli al. Daardoor is het nu ook mogelijk om vrij te nemen om voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of bekenden te zorgen. Tijdens dat verlof krijgt de werknemer minstens 70 procent van het salaris betaald. Daarnaast komen sinds januari meer mensen in aanmerking voor kort- en langdurend zorgverlof, zoals bijvoorbeeld tweedegraads familie en huisgenoten.

3,5 Miljoen mantelzorgers
Nederland telt ongeveer 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur. Zo’n 2,6 miljoen mensen doen dat intensief of langdurig. Veel mantelzorgers vinden hun taak zwaar en belastend.

Mantelzorg aantrekkelijk maken
Volgens Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, komen veel mantelzorgers ook financieel krap te zitten door hun extra zorgtaken. De belangenclub pleit ervoor dat de mantelzorg belastingtechnisch aantrekkelijk wordt gemaakt. Ook wil Mezzo dat gemeenten mantelzorgers beter helpen, door bijvoorbeeld een parkeerkaart te geven of tegemoet te komen in de telefoonkosten.