Aanleiding was een uitspraak van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. Die uitspraak wordt zeer verschillend geïnterpreteerd. De PvdA vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van hun uitzetting recht hebben op onderdak en eten (‘bed, bad en brood’). De VVD is daar op tegen, de liberalen vrezen dat dat nog meer asielzoekers aantrekt.

Coalitieoverleg

Aan tafel in het Torentje van premier Mark Rutte zitten behalve de premier zelf ook PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA), VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel). Premier Mark Rutte had vrijdag de ministerraad laten schieten voor nader intern overleg.

Optimisme

Verscheidene PvdA-ministers en ook VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken toonden zich optimistisch over het overleg. Kamp, die bij afwezigheid van Rutte en Asscher de ministerraad voorzat, wees erop dat de coalitie er de afgelopen jaren al vaker in slaagde complexe problemen op te lossen.

Menswaardige behandeling

,,Er wordt hard aan gewerkt en ik ga er altijd vanuit dat ze er in slagen eruit te komen”, zei Kamp. Hij zei ook dat VVD en PvdA het in het dossier wel eens zijn over een ding: dat ,,een menswaardige behandeling voor iedereen belangrijk is” en dat het verdrag van de Raad van Europa moet worden nagekomen.

Snelle oplossing

Kamp zei dat de coalitie het ,,serieuze probleem” zo snel mogelijk wil oplossen, maar hij liet wel open dat er mogelijk volgende week nog verder wordt gepraat. Volgens Kamp heerst er in het overleg een goede sfeer. Hij benadrukte dat het ,,opblazen van het kabinet” niet aan de orde is en dat partijen zoeken naar een oplossing. ,,We zijn hier aan begonnen om dit te doen tot 15 maart 2017, dat is onze ambitie.”

Afscheidsdiner Opstelten

Ook bronnen rond de coalitie toonden zich vrijdag redelijk optimistisch over de afloop. Het overleg zal – als het vrijdag aan het einde van de middag nog gaande is – waarschijnlijk worden afgebroken voor het afscheidsdiner van de vorige maand afgetreden oud-minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.