De resultaten zijn op 19 juli jl. als volgt:

  • Uitbetalingen: de tijdigheid van uitbetalingen van declaraties is op de volgende twee manieren vastgesteld:
    • Van de betaalbaar gestelde declaraties is 96% van alle declaraties die vanaf 1 april betaalbaar zijn gesteld, is binnen 10 werkdagen na binnenkomst betaald. De overige 4% is na 10 werkdagen betaald.
    • 95% van alle binnengekomen urendeclaraties in de periode van 22 juni tot en met 19 juli is tijdig betaalbaar gesteld. Bij 5% van de declaraties is meer tijd nodig voor de afhandeling. Bij 3,6% van de maandbetalingen heeft de SVB de betaling afgekeurd, vanwege onvoldoende budget of overschrijding van het maximumtarief.
  • Werkvoorraad: op 19 juli jl. bestond de werkvoorraad uit 23.471 openstaande declaraties, waarvan 15.607 declaraties (67%) na 1 juli zijn binnengekomen en naar verwachting voor het grootste deel binnen 10 werkdagen kunnen worden uitbetaald. Voor de overige 7.864 declaraties (33%) geldt dat 3.817 declaraties via een spoedbetaling zijn betaald en bij 3.223 declaraties nog moet worden vastgesteld of daar sprake is van een inmiddels verrichte spoedbetaling.
  • Urgente betalingen: de SVB geeft aan dat in de afgelopen 4 weken 92,8% van de meldingen van Per Saldo binnen 3 werkdagen is betaald.
  • Bereikbaarheid van de SVB: in de periode van 1 tot en met 19 juli heeft de SVB ruim 35.000 telefoontjes verwerkt met een gemiddelde wachttijd van 9 seconden.
Bestuurlijk overleg

Op 3 september vindt een breed bestuurlijk overleg plaats. In het bestuurlijk overleg zal de verbeteragenda plaatsvinden. De verbeteragenda moet leiden tot een beter en eenvoudiger systeem van trekkingsrechten. Ook het stappenplan met betrekking tot de herstelacties zal in het bestuurlijk overleg besproken worden. Dit stappenplan moet zorgen voor een goede afsluiting van 2015 en een soepele jaarovergang naar 2016.