‘Het overhevelen van verzorging van verzekeraars naar gemeenten is een noot die we nog met het kabinet willen kraken’, zegt Van Leeuwen in een interview het augustusnummer van het vakblad Zorgvisie. ‘Uit een aantal pilots in de praktijk komt nu al naar voren dat verzorging toch het beste past bij de gemeenten in samenhang met hun andere zorgtaken. Ik verwacht dus dat dit vroeg of laat bij de gemeenten terechtkomt.’

Verzorging

Verzorging valt sinds de draai van het kabinet in 2013 onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Voor 2013 was er altijd sprake dat naast huishoudelijke hulp, begeleiding en ondersteuning ook verzorging in het domein van de gemeenten zou komen.

Transitie

In het interview in Zorgvisie gaat Van Leeuwen ook in op de voortgang van de transitie van zorg uit de AWBZ naar gemeenten. Deze zogenoemde transitie gaat volgens haar na de zomer een tweede fase in. ‘De transitiefase is in feite nog niet klaar. Er komt namelijk nog een tweede transitie aan. In januari moeten 300.000 mensen een herindicatie krijgen die tot dan AWBZ-dagbesteding en begeleiding via het overgangsrecht hebben. Dat is absoluut een cruciaal moment waarbij de zorg voor al die mensen totaal wordt heroverwogen.’