Inzet van de in totaal 151 plannen die de verpleeghuizen zelf aandroegen, is om mensen in het verpleeghuis, ondanks de vele zorg die nodig is, zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat ze gewend waren.Ook moet nu echt een einde komen aan de administratieve rompslomp door regels te schrappen die niets toevoegen.

Hoge verwachtingen aanpak

Van Rijn verwacht veel van de aanpak. ,,Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. ‘Geef ons de ruimte’, hoor ik dan. En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn’’, aldus Van Rijn.