Ze reageert op een zaak die wordt behandeld in het programma: zeven bejaarden bleken daar te zijn bestolen door een thuiszorgmedewerker die nog in de proeftijd zat van een eerdere veroordeling voor diefstal. De instelling had geen Verklaring Omtrent Gedrag van de werknemer.

Strafbare feiten voorkomen

,,Iedere drempel die je kunt opwerpen om te voorkomen dat een strafbaar feit wordt gepleegd is winst”, aldus de officier. Volgens haar is het een ,,gemiste drempel” als instellingen het niet doen, zo stelt De Monitor.

Verklaring Omtrent Gedrag nu niet verplicht voor thuiszorgmedewerkers

In de thuiszorg is een VOG niet verplicht voor medewerkers. Een aantal thuiszorgorganisaties vraagt er overigens (voor bepaalde functies) al wel om.