Directeur van de KBO Manon Vanderkaa: “Ouderen leveren graag een stukje van hun privacy in als zij daardoor langer zelfstandig thuis kunnen wonen en veiliger wonen.” voor zeven van de tien ouderen geldt dit. Vier van de tien ouderen maken gebruik van allerlei technologische snufjes die voorhanden zijn. Denk aan een videocamera bij de voordeur, een alarmsysteem dat in contact staat met een meldkamer, buitenverlichting met infrarood- en bewegingsmelders etc. De omgeving in de buurt wordt veiliger door massaal gebruik van de Whatsapp-buurtgroep, waar ook vier van de tien ouderen gebruik van maken.

Rapportcijfers over veiligheid
Maar veiligheid blijft ook gewoon mensenwerk. Zes van de tien senioren zijn daar heel actief mee bezig: zij sluiten alles thuis af, zijn alert op vreemde zaken en als de buren op vakantie gaan, houden ruim acht van de tien senioren een oogje in het zeil.

Senioren geven een 8,1 als rapportcijfer om hun gevoel van veiligheid te kwantificeren. Dat cijfer daalt naar een 7,4 als ze ’s avonds in het donker naar buiten gaan. Maar ook overdag voelen bijna zeven van de tien ouderen zich weleens onveilig als ze de deur uitgaan. Dat komt door hangjongeren, als het heel stil is op straat of de angst dat er zomaar ineens iets kan gebeuren.

Terrorisme
Internationale ontwikkelingen hebben ook invloed op het gevoel van veiligheid. Dat veilige gevoel is bij een op de drie senioren kleiner geworden door de terroristische aanslagen van de laatste tijd. Maar liefst de helft van hen denkt hier nog wekelijks aan. Een enkele oudere geeft aan niet meer naar bijeenkomsten te gaan waar veel mensen aanwezig zijn en dat zij alerter zijn op straat en in de bus. Terrorisme baart bij 38% van de ouderen de meeste zorgen. Gevolgd door de steeds grotere kloof tussen arm en rijk (20%), criminaliteit en het milieu (10%).

Ouderen voelen zich veiliger
Ouderen voelen zich in 2016 veiliger in hun woonomgeving dan in voorgaande jaren. Dat is de conclusie uit dit derde veiligheidsonderzoek van de KBO in drie jaar tijd.