Sinds 2012 gingen medewerkers van zorgkantoren bijna 30.000 keer langs bij mensen die met geld van het pgb zelf hun zorg regelen. 2100 keer kwam daarbij een mogelijk geval van fraude aan het licht. Ook bleek de zorg die met dit geld geregeld moest worden in negenhonderd gevallen niet goed, meldt de bewindsman donderdag aan de Tweede Kamer. ,,Huisbezoeken hebben hun nut bewezen. We gaan ermee door en schakelen een tandje bij’’, aldus Van Rijn.

Controle vooraf

Voordeel van de huisbezoeken is volgens Va?n Rijn? dat het aanvragen van een pgb nu niet meer alleen schriftelijk gebeurt. Behalve via de huisbezoeken wordt ook geprobeerd fraude tegen te gaan door het geld, soms grote bedragen, niet meer op de rekening van de aanvrager over te maken. Daardoor wordt nu vooraf gecontroleerd wat er met het geld gaat gebeuren en niet meer achteraf als het al is uitgegeven.

Fraudeaanpak

Van Rijn weet dat het pgb voor veel mensen een goede oplossing kan zijn. ,,Bij een solide, houdbare pgb-regeling hoort echter ook dat we de fraude aanpakken en koste wat het kost proberen te voorkomen.’’