,,In de aanloop naar het nieuwe zorgstelsel was er vrees dat er te weinig geld naar gemeenten zou gaan. Kennelijk is dat dus niet het geval. Dat er bij gemeenten geld op de plank blijft liggen, vind ik een te snelle conclusie. Gemeenten zijn voor meer verantwoordelijk geworden dan Wmo zorg alleen. Ik heb signalen dat gemeenten op een totaalbudget voor Wmo en Jeugd van zo’n 8,6 miljard in 2015 weliswaar iets minder besteden dan ingeschat. Maar het lijkt erop dat ze op het terrein van werk en inkomen juist meer uitgeven. Op verantwoordingsdag hebben we dat beeld scherper.

Die vrijheid om te schuiven binnen het hele sociaal domein hebben gemeenten. Want zij hebben het beste inzicht in welke ondersteuning mensen nodig hebben”, aldus de staatssecretaris.