Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) liet weten dat de aanbevelingen van de ombudsman om het pgb-systeem te verbeteren en te vereenvoudigen worden overgenomen. ,,Die neem ik zeer ter harte en betrek ik direct in de plannen die nu worden uitgewerkt”. Van Rijn erkent – opnieuw – dat ,,bij de invoering van het nieuwe pgb-systeem niet is voldaan aan hetgeen burgers zouden mogen verwachten”.

Wijziging PGB-systeem

Per 1 januari van dit jaar is de wet veranderd. Voorheen beheerden mensen zelf hun pgb, maar dit systeem was fraudegevoelig. Daarom krijgen pgb-houders sinds dit jaar het geld niet meer rechtstreeks op hun rekening gestort, maar wordt het budget door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd en rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener. De SVB controleert op basis van door de gemeente aangeleverde gegevens en betaalt uit.

Gevolgen voor budgethouder en zorgverlener

De wijziging heeft grote gevolgen voor zowel de budgethouder als de zorgverlener. Beiden zijn namelijk financieel afhankelijk van de overheid. In veel gevallen kwamen betalingen echter veel te laat of bleven zelfs helemaal uit. Als er maar een klein gegeven onjuist was ingevuld, blokkeerde het systeem met alle gevolgen van dien voor de uitbetaling. Deze problemen met het systeem zijn volgens de ombudsman tot op de dag van vandaag niet opgelost.

Debat

De SP wil een debat met staatssecretaris Van Rijn over het rapport van de ombudsman. ,,De reconstructie van de ombudsman is onthutsend”, aldus Renske Leijten van de SP. Mona Keijzer van het CDA spreekt in een tweet over een ,,vernietigend rapport” van de Ombudsman. Zij vindt dat Van Rijn moet aftreden. Henk Krol van 50PLUS vindt dat er met het rapport van Van Zutphen ,,geen enkele reden” meer is om Van Rijn te steunen.

Geen sancties of straffen

De Nationale ombudsman is geen rechter en kan dus ook geen sancties of straffen opleggen, de overheid is niet verplicht iets te doen met de bevindingen van de ombudsman. Maar omdat er meestal veel aandacht is voor de uitspraken gaat er een controlerende werking vanuit.