De bekostiging moet wat hem betreft persoonsvolgend worden. Dat betekent dat een zorgaanbieder pas betaald wordt voor het leveren van zorg nadat een cliënt zijn voorkeur voor deze aanbieder heeft aangegeven. Het geld volgt de keuze van de cliënt en niet andersom.

Experiment

Van Rijn begint hiermee een experiment. Volgens hem heeft volledige persoonsvolgende bekostiging grote gevolgen, maar zo krijgen cliënten meer keuze en er ontstaat meer ruimte voor vernieuwing.

Voorkeuren cliënten

,,De Wet langdurige zorg garandeert goede zorg en een veilige woonomgeving. Dat is mooi, maar niet meer genoeg. Verpleeghuizen zullen meer en meer moeten luisteren naar de voorkeuren van hun potentiële bewoners. Waar zouden ze willen wonen. Met wie? En hoe zouden zij hun zorg willen ontvangen?´´, aldus Van Rijn. Een persoonsvolgende bekostiging is volgens hem een goede eerste stap.

Kleinschalige woonvormen

De staatssecretaris stelt ook andere wijzigingen voor, zoals het op een nieuwe manier realiseren van kleinschalige woonvormen. Dat gebeurt nu soms met een persoonsgebonden budget (pgb), maar dat kan ook anders, denkt Van Rijn.

Aantal Wlz-gerechtigen

In Nederland hebben ruim 280.000 mensen langdurige zorg nodig vanwege ouderdom, een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Zij hebben 24 uur per dag zorg nodig.