Ondersteuning

De Wmo 2015 regelt de ondersteuning die mensen nodig hebben om zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren. De gemeente moet op grond van de Wmo 2015 inwoners zo nodig helpen bij bijvoorbeeld het aanpassen van de woning en het lokaal verplaatsen (bv een scootmobiel of collectief vervoer). Ook het bieden van hulp bij het huishouden die zelf niet kunnen schoonmaken, valt onder de Wmo 2015.

Met name over de hulp bij het huishouden is veel ophef ontstaan. Gemeenten hebben minder geld gekregen voor de uitvoering van deze taak. De bezuinigingen worden door veel cliënten gevoeld. In plaats van een maatwerkvoorziening zoals voorheen, is de schoonmaakondersteuning in veel gemeenten een algemene voorzieningen geworden. Dit betekent veelal dat cliënten de schoonmaakondersteuning (deels) zelf moeten betalen.

Themazitting

Bij de rechtbank Noord-Nederland dienen morgen 4 bodemzaken over huishoudelijke hulp onder de Wmo. De rechtbank behandelt die zaken op een themazitting om een aantal principiële vragen te behandelen, zoals: is de Wmo 2007 of de Wmo 2015 van toepassing, hoe zit het met overgangsrecht en in hoeverre blijft huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente?