Teeven is niet zo voor dit natje en droogje voor deze groep vreemdelingen, maar er is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die houdt in dat de overheid tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Dat moet gebeuren totdat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een standpunt over de kwestie heeft bepaald en dan ook nog in de twee maanden daarna.

Uitspraak CRvB

Teeven schrijft dat de uitspraak van de Centrale Raad niet afdoet aan het verblijfsperspectief van de betrokken vreemdelingen. ,,Op hen rust onverkort de plicht om Nederland te verlaten. De VNG en ik zijn het eens dat het essentieel is dat we een stelsel behouden waarin een afwijzende toelatingsbeslissing betekenisvol blijft.”

Reactie kamerleden

Kamerleden van de PvdA en ChristenUnie noemen de tegemoetkoming van Teeven verstandig en terecht. ,,Dit is een succes voor de oppositie. Maar dit moet niet ten koste gaan van de opvang van reguliere vluchtelingen”, zegt Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks.

Blij met toezegging

De gemeente Amsterdam laat weten erg blij te zijn met de toezegging van Teeven. Amsterdam trok 870.000 euro uit voor de tijdelijke opvang. Hoewel de opvanglocatie 75 plekken biedt, maken er maar enkele tientallen uitgeprocedeerden gebruik van.

Reactie VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt al sinds 2010 bij het Rijk te pleiten voor een vergoeding voor de kosten die gemeenten maken om opvang te bieden aan illegalen die op straat zwerven. ,,Het opvang- en terugkeerbeleid is primair een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar in de praktijk maken gemeenten kosten voor opvang”, reageert een VNG-woordvoerder.

Vluchtelingenwerk Nederland benadrukt het belang van opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers: ,,Werken aan perspectief of aan terugkeer doe je niet vanaf de straat”.