,,We hebben een vaststellingsovereenkomst afgesloten, waarin een passage is opgenomen dat er niet met derden kan worden gecommuniceerd. Het ging om een schikking in een juridisch geschil”, aldus de zegsman. Zorghuis Deurne had in maart gedreigd naar de rechter te stappen om de betalingen te krijgen.

Boetebeding

Onderneemster Kitty Beelen van het zorgcentrum zou een boete krijgen als zij wél met de pers zou praten. Volgens de zegsman van SVB kwam het zorghuis in financiële problemen doordat vroeger de uitbetaling van de persoonsbudgetten vooraf werden gedaan en nu achteraf.

Reacties kamerleden

In de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd op de kwestie. Regeringspartijen VVD en PvdA vinden dat dit niet mag en niet kan. De PvdA spreekt van ,,een bizarre eis” en de VVD vindt het ,,onbegrijpelijk’ dat zulke ,,rare eisen’ worden gesteld.

Machtsmisbruik

Het CDA is boos en vindt dat er sprake is van machtsmisbruik van mensen die in problemen zijn gekomen door het opgelegde pgb-beleid. Volgens CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer ligt de verantwoordelijkheid van deze situatie dan ook bij staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Ze wil dat het boetebeding van tafel gaat, ook bij mogelijke andere gevallen. Keijzer zal dat later woensdag in een al gepland debat over het persoonsgebonden budget aan de orde stellen.