Advies-op-maat
Deelnemers aan Actief Plus vullen een vragenlijst in en op basis van hun antwoorden ontvangen ze drie keer een online of schriftelijk beweegadvies-op-maat. Bewegen is hier niet alleen sporten, maar ook bijvoorbeeld fietsen, wandelen, tuinieren, of huishoudelijk werk. Het bijzondere aan Actief Plus is dat de adviezen volledig zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van de individuele deelnemer. Daarnaast krijgen de deelnemers niet alleen algemene tips voor beweging in het dagelijks leven, maar ook heel specifieke informatie over activiteiten in de buurt. Daartoe werken de ontwikkelaars samen met organisaties in de gemeente zelf. Zij kunnen informatie over lokale sport- en beweegmogelijkheden toevoegen, zoals fiets- en wandelroutes en informatie over lokale verenigingen en activiteiten.

Lokale mogelijkheden
De lokale aanpassingen worden gedaan in samenwerking met lokale organisaties. Zo werd in Heerlen samengewerkt met de Gemeente Heerlen, welzijnsorganisatie Alcander, Pole groep en de plaatselijke ouderenbonden. Naast beweegmogelijkheden zijn voor dit project ook adviezen toegevoegd voor het bewegen met een chronische aandoening en voor het stimuleren van sociaal contact. 6500 inwoners van Heerlen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan Actief Plus. Zij krijgen digitaal beweegadvies op maat. Ook worden er op verschillende locaties in Heerlen informatiepunten geopend waar deelnemers terecht kunnen voor ondersteuning en advies.

Bijzondere doelgroepen
In Heerlen werden specifieke adviezen toegevoegd voor het bewegen met een chronische aandoening en het stimuleren van sociaal contact, waarvoor subsidie is toegekend door Fonds NutsOhra. Er wordt ook gewerkt aan een aangepaste versie van Actief Plus specifiek voor (oud-)patiënten met prostaatkanker en darmkanker (het Onco-Active project). Het KWF heeft vanwege de bewezen positieve effecten van Actief Plus een subsidie toegekend om deze aangepaste versie te ontwikkelen. De eerste reacties in een klein pilotonderzoek op het Onco-Actief programma waren zeer positief. Momenteel loopt een groter effectiviteitsonderzoek.

Effectiviteit landelijk erkend
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat Actief Plus een positief effect te hebben op de fysieke activiteit van 50-plussers en hun gezondheid. In april 2015 heeft de erkenningscommissie Sport & Bewegen, opgericht door RIVM en het Nederlands Instituut voor Sport en beweging, Actief Plus erkend als een ‘effectieve interventie, met goede aanwijzingen’. De interventie heeft daarmee ook een plaats gekregen in de interventiedatabases op loketgezondleven.nl en effectiefactief.nl.