Leider Emile Roemer en Kamerlid Renske Leijten van de SP willen dat het recht op thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning in elke gemeente gelijk wordt gegarandeerd.

Nu moment voor ingrijpen

Vervuiling, verarming en vereenzaming van ouderen is aan de orde van de dag. Er moet nu ingegrepen worden. Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben”, aldus Roemer in een persbericht. Volgens de SP moeten mensen nu soms zelfs naar de rechter om hulp af te dwingen.

Basispakket

Met het basispakket van de SP maakt het volgens Leijten niet uit waar je woont: ,,Je hebt recht op de thuiszorg en dagbesteding die je nodig hebt. Welke zorg je nodig hebt, wordt bepaald door cliënt en professional samen.” Volgens het Kamerlid zijn we dan ook van de ,,achterlijke minutenverantwoording” door zorgverleners af.

Uitbreiding pakket verantwoordelijkheiden gemeenten

Er is allang afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor onder andere vaccinaties. In het voorstel van de SP wordt dit pakket uitgebreid met thuiszorg, dagbesteding, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning.