Sinds 1 januari 2015 is de SVB – op grond van de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) – verantwoordelijk voor de betaling van declaraties uit pgb’s aan zorgverleners.

Geen arbeidsovereenkomst tussen zorgverlener en de SVB

Het hof heeft in hoger beroep, geoordeeld dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de zorgverlener en de SVB. Daardoor kan toepassing van de in het arbeidsrecht geldende wettelijke verhoging van maximaal 50% van het verschuldigde loon niet aan de orde  zijn.

Ook heeft het hof, anders dan de Amsterdamse kantonrechter in eerste aanleg, geoordeeld dat geen sprake is van een met een arbeidsovereenkomst vergelijkbare rechtsbetrekking. Dit brengt mee dat voor toepassing van die wettelijke verhoging bij wijze van analogie evenmin grond bestaat.

SVB niet verplicht tot betaling
Ten slotte volgt, volgens het hof, uit de regeling van de Wmo 2015 niet dat de SVB verplicht is tot betaling van de in het arbeidsrecht geldende verhoging in geval van te late betaling van de bedragen waarop zorgverleners recht hebben.
 
Schadevergoeding
De kantonrechter oordeelde eerder wel dat SVB schadevergoeding ter hoogte van bovenbedoelde wettelijke verhoging moest betalen aan de zorgverlener. Het hof heeft het daartoe strekkende vonnis van 19 juni 2015 vernietigd.