De minister overlegt volgende week met de sector, zo gaf zij woensdag aan. De ggz tekende voor afspraken om de gestaag stijgende zorgkosten binnen de perken te houden. Een daarvan was dat de zorgverzekeringswet zou worden aangescherpt om duidelijk te maken hoeveel een verzekerde vergoed krijgt als die naar een specialist gaat met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft.

Afspraken omtrent zorgkosten

Uitgangspunt van de in 2013 gesloten akkoorden met huisartsen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, medisch specialisten, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars was om tot en met 2017 ongeveer 1 miljard euro minder uit te geven. In plaats van het basispakket te verkleinen of het eigen risico te verhogen, werd afgesproken dat artsen beter gingen opletten of zorg wel zinnig en zuinig is. Ook moesten zorgverzekeraars inzichtelijk maken hoe ze zorg inkopen. En er werd afgesproken dat verzekeraars selectief moeten kunnen inkopen, waarbij ze alleen de beste zorg tegen de scherpste prijs inkopen en alleen ingekochte zorg hoeven te vergoeden. Ggz-aanbieders en patiëntenorganisaties stuurden de Eerste Kamer in december echter een brief waarin ze zich tegen de selectieve inkoop door zorgverzekeraars keerden.