Dat heeft Geesje Werkman, vluchtelingendeskundige van PKN, woensdagmorgen gezegd. Volgens Werkman heeft PKN het leegstaande conferentiecentrum Hydepark in Doorn al aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat centrum is compleet ingericht en biedt plaats aan honderd mensen. Doorn schijnt daar overigens niet veel voor te voelen, heeft Werkman begrepen. PKN roept de protestantse kerken op om actief mee te zoeken naar ruimte.

Plicht

,,We weten dat veel kerkelijke gemeenten hierin hun verantwoordelijkheid willen nemen. Dat heeft de kerk eerder ook en met succes gedaan bij de opvang van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië en de Vietnamese bootvluchtelingen. Toen kregen vluchtelingen zelfs bij mensen thuis onderdak. We vinden dat ook onze plicht”, aldus Werkman.

Autotron

PKN benadrukt dat ,,het maatschappelijke middenveld” een rol moet spelen bij het asielzoekersprobleem. Werkman: ,,Het is niet alleen een taak voor burgemeesters en gemeenten. Wij kunnen veel doen voor het mentale klimaat. Zo is een predikant in Rosmalen al actief om de eventuele komst van vluchtelingen naar het Autotron daar te begeleiden.”