Dat blijkt uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het vrijdag gepubliceerd. Volgens het CBS heeft Nederland naar verhouding ,,een ruim en open aanbod” aan behandelingen. Bovendien zijn er meer mensen met klachten. De behandelingen zijn onder meer bedoeld voor depressies, dementie, stoornissen door alcohol en drugs, stemmingswisselingen, persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperkingen.

Andere ziekten

Van dezelfde ziekenhuis-euro geeft Nederland iets meer dan 10 cent uit aan hart- en vaatziekten en iets meer dan 5 cent aan kanker.

Gezondheidszorg

Al met al geeft Nederland 4252 euro per inwoner uit aan gezondheidszorg. Alleen Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten staan boven Nederland. Turkije geeft 780 euro per inwoner uit, het minste van alle landen binnen de OESO.